Timeline


and

03/14/2008:

15:06 Ticket #141 (Унищожаването на РСД запазва количествата в склада) closed by cveti
invalid
15:02 Ticket #141 (Унищожаването на РСД запазва количествата в склада) created by cveti
Когато се унищожи само РСД, само тогава се запазват количествата! В …
11:28 Ticket #135 (Запазени количества при унищожаване на продажба) closed by cveti
tested

03/13/2008:

15:30 Ticket #140 (В справка "Покупки плащания" за се пусне филтър по поделение на конкрагента) created by pgbr
15:29 Ticket #139 (В справка "Продажби плащания" за се пусне филтър по поделение на ...) created by pgbr
15:28 Ticket #138 (В справка "Картон на контрагент" за се пусне филтър по поделение на ...) created by pgbr
15:27 Ticket #137 (В справка "Реализация" за се пусне филтър по поделение на контрагента) created by pgbr
12:31 Ticket #136 (КДПрод - остатъчно количество за усвочване от ДПрод) created by cveti
При повторно генериране на КДПрод, във формата 'Избор - Редове на …
11:59 Ticket #132 (Печат на ДПок гърми с грешка:) closed by pgbr
fixed
11:36 Ticket #135 (Запазени количества при унищожаване на продажба) created by igbr
При унищожаване на продажба заедно с целия грозд, системата вкарва …
11:20 Ticket #134 (Доработка във функционалност 'Запазени количества') created by cveti
Да се добави 'Бърз филтър' по: - Продукт/материал - Категория (на …
11:14 Ticket #133 (Доработка в справка 'Проследяване на заявки') created by cveti
В момента визуализацията е 'по документи'. Идеята е да се добави: - …
09:40 Ticket #132 (Печат на ДПок гърми с грешка:) created by cveti
Invalid procedure call or argument Грешка: 0x5 Call stack: [ CVETI] …

03/11/2008:

15:34 Ticket #34 (Нова проверка във връзките на документите между Продажба и Склад) closed by wqw
fixed: Не позволява при връзката с продажби, сумата на кол. във връзката (от …

03/10/2008:

18:06 Ticket #127 (Салда по документи в счетоводството - има проблем с прихващанията) closed by pgbr
fixed
15:24 Ticket #129 (В справка "Хронология на брак и липси в складове" - да се пусне колона ...) closed by pgbr
fixed
14:30 Ticket #131 (В usp_sto_SetState да се използва avgPrice4 - Тази задача зависи от ...) created by pgbr
14:29 Ticket #125 (Калкуриране на средни цени в търг. склад) closed by pgbr
fixed
14:24 Ticket #43 (Задбалансови сметки) closed by alk
fixed
13:07 Ticket #130 (При групиран списък по Продукт/материал в ДПрод - grid-a забива) created by cveti
Не мога да разбера, кога точно се случва.

03/07/2008:

17:07 Ticket #128 (Добавяне на пояснение в справка 'Салда и обороти на контрагенти') closed by wqw
fixed: Сложен е TooltipText = "Търг. система". В описанието на филтъра и …
14:44 Ticket #129 (В справка "Хронология на брак и липси в складове" - да се пусне колона ...) created by pgbr

03/06/2008:

17:42 Ticket #126 (Преизчисляването на търговския склада трябва да се съобразява със ...) closed by pgbr
fixed
15:11 Ticket #128 (Добавяне на пояснение в справка 'Салда и обороти на контрагенти') created by cveti
Да се добави пояснение "(Търг. система)" във филтър Форма - Салда и …
13:14 Ticket #127 (Салда по документи в счетоводството - има проблем с прихващанията) created by pgbr
13:07 Ticket #126 (Преизчисляването на търговския склада трябва да се съобразява със ...) created by pgbr
13:05 Ticket #125 (Калкуриране на средни цени в търг. склад) created by pgbr
Тези процедури трябва да ползват avgPrice4 …

03/05/2008:

21:20 Ticket #54 (Нова схема за преизчисляване на складовете е счет и търговската с-ма) closed by pgbr
fixed

03/04/2008:

17:52 Ticket #108 (Добавяне на колона Забележка във фасети) closed by alk
fixed
17:52 Ticket #88 (Баркодове на продукт да могат да се assign-ват спрямо различни мерки + ...) closed by alk
fixed
17:42 Ticket #28 (Показване/скриване на жълта лента с описание на филтър) closed by wqw
fixed: Добавени ucsMnuViewToolbars и ucsMnuViewFilterInfoNote в контекстното …
16:21 Ticket #7 (Форма настройка на профили да ползва listview) closed by wqw
fixed
13:24 Ticket #111 (Презакачане на плащания към начални салда) closed by alk
fixed
13:24 Ticket #109 (Начални салда в счетоводство - иплементиране на селектор на док.) closed by alk
fixed
12:20 Ticket #22 (Проблемите с permissions като bll error на валидирането на потребител ...) closed by wqw
fixed: Case-а е вкаран в общата схема за обработка на грешки при достъпване …
11:57 Ticket #12 (Именни дни спрямо великден) closed by wqw
fixed
10:48 Ticket #50 (Свързване на генерираните счетоводни док. от каса и банка в търг. ...) closed by pgbr
fixed
10:46 Ticket #106 (Генериране на КИПрод към Аванс) closed by pgbr
wontfix

03/03/2008:

23:13 Ticket #47 (На всички рипорти да излиза името на фирмата потребител) closed by wqw
fixed

03/02/2008:

19:35 Ticket #18 (Инфраструктура за отваряне на док. от data-view на справка) closed by wqw
fixed: Реализирана е концепцията в справка Реализация -- от data-view може да …

03/01/2008:

22:26 Ticket #40 (Основание за прилагане на ДДС в счетоводен документ) closed by wqw
fixed: Добавени Основание за прилагане и ДДС ставка в панел Документ
20:24 Ticket #120 (При унищожаване на ДПрод системата да изкарва съобщение ...) closed by wqw
fixed: Да - изтрива; Не - запазва; Отказ - спира промяна на състояние
19:27 Ticket #119 (При връщане на ДПрод от 'приключен' в 'редакция', запазените ...) closed by wqw
fixed
19:20 Ticket #124 (Свързани док. да визуализират свързани през редовете) created by wqw
* Каса * Банка * Счет. док.
19:19 Ticket #93 (Запазване на Опeр. No. на изтрито счет. копие) closed by wqw
fixed

02/28/2008:

14:24 Ticket #122 (Генерация на счетоводно записване за Дебитно известие за цена) closed by pgbr
worksforme
14:22 Ticket #123 (В "Дневник на сметка" да има възможност данните да излизат с два ...) created by pgbr

02/27/2008:

17:45 Ticket #121 (Пропуснат usecase при генериране на КИПрод/Пок от един КДПрод/Пок) closed by wqw
fixed: Оправен същия проблем в покупки. Patch-нати Dreem15_Help и DreemV1R5
17:38 Ticket #122 (Генерация на счетоводно записване за Дебитно известие за цена) created by pgbr
При генерация на счетоводно записване за Дебитно известие за цена - да …
12:03 Ticket #121 (Пропуснат usecase при генериране на КИПрод/Пок от един КДПрод/Пок) created by cveti
Генерирам КДПрод от няколко ДПрод. В последствие генерирам КИПрод (от …

02/26/2008:

16:10 Ticket #120 (При унищожаване на ДПрод системата да изкарва съобщение ...) created by cveti
- При 'Да' - изтрива запазените количества. - При 'Отказ' - остават …
16:05 Ticket #119 (При връщане на ДПрод от 'приключен' в 'редакция', запазените ...) created by cveti
15:49 Ticket #118 (Грешка в записаната usp_cpa_Rep_CheckStoSupExpences) closed by wqw
fixed: Оправено в DreemV1R5 и в Dreem15_Help
15:09 Ticket #118 (Грешка в записаната usp_cpa_Rep_CheckStoSupExpences) created by cveti
Контролен панелСправка 'Проверка разпределението на разходи по …
14:11 Ticket #107 (Генериране на КИПрод към множество КДПрод) closed by wqw
fixed: Реализирано е в Покупки и Продажби

02/25/2008:

12:07 Ticket #110 (Генерация на счетоводни записвания от банка - да се съобазява с stp_ID ...) closed by pgbr
fixed

02/22/2008:

14:30 Ticket #117 (Rename Grp_ID -> Doc_ID във acc_DocsDetails) created by wqw
09:33 Ticket #116 (Правописна грешка в report-a 'Приходен касов ордер' (хедъра)) closed by cveti
tested: Sorry! Тествам в Dreem15_Help.

02/21/2008:

18:23 Ticket #116 (Правописна грешка в report-a 'Приходен касов ордер' (хедъра)) created by cveti
"Приходен касов орЕдер"
16:29 Ticket #115 (Recent на използвани cg/itm и замяна на single-selector с ...) created by wqw

02/20/2008:

19:20 Ticket #114 (Справка 'Печат на ценови листи' (с лого) гърми:) closed by wqw
fixed
12:05 Ticket #112 (BllError за некоректно известие (за бонус) за генериране на прихващане) closed by alk
fixed
11:59 Ticket #114 (Справка 'Печат на ценови листи' (с лого) гърми:) created by cveti
[…]

02/19/2008:

18:00 Ticket #113 (Частично плащане по ДПок) closed by alk
fixed
17:17 Ticket #26 (Нов скин на Оферта) closed by wqw
tested
17:17 Ticket #26 (Нов скин на Оферта) reopened by wqw
16:47 Ticket #40 (Основание за прилагане на ДДС в счетоводен документ) reopened by wqw
16:46 Ticket #40 (Основание за прилагане на ДДС в счетоводен документ) closed by wqw
invalid
16:41 Ticket #85 (Storage за изображения) reopened by pgbr
16:41 Ticket #85 (Storage за изображения) closed by pgbr
invalid
16:35 Ticket #113 (Частично плащане по ДПок) created by cveti
Създавам ДПок и свързан РКО за част от дължимата сума. При …
16:34 Ticket #85 (Storage за изображения) reopened by pgbr
16:33 Ticket #85 (Storage за изображения) closed by pgbr
fixed

02/18/2008:

18:08 Ticket #102 (Фактор: Справка Печат на ценови листи) closed by wqw
fixed
17:15 Ticket #112 (BllError за некоректно известие (за бонус) за генериране на прихващане) created by wqw
* Проблемни записани usp_inv/sup_Gener_ProtPrihvashtaneFromInvoice * …
14:38 Ticket #111 (Презакачане на плащания към начални салда) created by pgbr
14:37 Ticket #110 (Генерация на счетоводни записвания от банка - да се съобазява с stp_ID ...) created by pgbr
14:35 Ticket #109 (Начални салда в счетоводство - иплементиране на селектор на док.) created by pgbr
Обзавеждане на stp_ID
11:29 Ticket #108 (Добавяне на колона Забележка във фасети) created by wqw
* Добавяне колона Note VARCHAR(1000) NOT NULL във nom_ItemsMeasures …

02/15/2008:

10:22 Ticket #103 (Фактор: Добавяне на колона във "Форма за избор - Продукти и материали") closed by cveti
fixed
10:22 Ticket #103 (Фактор: Добавяне на колона във "Форма за избор - Продукти и материали") reopened by cveti

02/14/2008:

10:59 Ticket #107 (Генериране на КИПрод към множество КДПрод) created by cveti
При генерация автоматично да обзавежда връзката между КИПрод и ФПрод.
10:55 Ticket #106 (Генериране на КИПрод към Аванс) created by cveti
10:49 Ticket #103 (Фактор: Добавяне на колона във "Форма за избор - Продукти и материали") closed by wqw
fixed

02/13/2008:

17:35 Ticket #105 (Фактор: Справката Продажби/Плащания гърми) closed by pgbr
fixed
17:34 Ticket #104 (Фактор: Грешно Продадено Кол. в справка "Върнати стоки от клиенти") closed by pgbr
fixed
16:43 Ticket #105 (Фактор: Справката Продажби/Плащания гърми) created by cveti
Гърми във Фактор само при избрани реквизити: - От дата: от месец …
16:22 Ticket #104 (Фактор: Грешно Продадено Кол. в справка "Върнати стоки от клиенти") created by cveti
Пример: В базата на Фактор >> ДПрод N1933 - 07.12.2007 …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.