Timeline


and

04/01/2008:

16:33 Ticket #5 (Имена на view-та на кросове) closed by wqw
invalid
14:09 Ticket #137 (В справка "Реализация" за се пусне филтър по поделение на контрагента) closed by alk
fixed
14:09 Ticket #138 (В справка "Картон на контрагент" за се пусне филтър по поделение на ...) closed by alk
fixed
14:03 Ticket #153 (При прилкючване на 'Начално салдо на сметка' системата гърми с грешка) closed by pgbr
fixed: Съобщенията са коригирани
11:30 Ticket #139 (В справка "Продажби плащания" за се пусне филтър по поделение на ...) closed by pgbr
fixed: Не е добавен филтър по поделение , в справката резултата е групиран по …
11:29 Ticket #140 (В справка "Покупки плащания" за се пусне филтър по поделение на конкрагента) closed by pgbr
fixed: Не е добавен филтър по поделение , в справката резултата е групиран по …

03/31/2008:

18:09 Ticket #159 (Форма 'Избор - Документи за покупка и продажба") created by cveti
След избор на Продажба, ако няма свързана фактура към нея, …
17:22 Ticket #158 (Доработка в справка "Продажби по дилъри/продукти/материали") created by cveti
В Панел Основни да има две опции: 1. По дилър - както е …
16:13 Ticket #156 (В ДПрод реквизит "Тип известие" да бъде disable за всички типове ...) closed by wqw
fixed: Имплементирано за CnDnReason? и за CnDnText? на втори таб. Също за док. …
15:36 Ticket #157 (Секюрити в/у Запазени количества) created by cveti
Да се имплементира за определен склад и потребители.
14:00 Ticket #156 (В ДПрод реквизит "Тип известие" да бъде disable за всички типове ...) created by cveti
P.S. Не може да бъде генерирана ФПрод от множество продажби в …

03/28/2008:

19:59 Ticket #155 (Промяната в основанието на ДПок не менажира ДДС на реда.) closed by wqw
fixed: Major издънка! Оправени update тригери на header-и на покупки и …
15:15 Ticket #155 (Промяната в основанието на ДПок не менажира ДДС на реда.) created by cveti
1. Създавам ДПок с основаниеС право на пълен ДК: Облагаеми …
14:12 Ticket #154 (Разлика в сумата на БИ в справка 'Салда и обороти на контрагенти' (по ...) created by cveti
Контрагент: Консорциум КМА 02 & Фактор Груп ГД

03/27/2008:

17:21 Ticket #133 (Доработка в справка 'Проследяване на заявки') closed by alk
fixed
16:44 Ticket #150 (Запазват се количествата и по Предавателен протокол (между складове) + ПЗК) closed by cveti
invalid
16:16 Ticket #153 (При прилкючване на 'Начално салдо на сметка' системата гърми с грешка) created by cveti
16:16 Ticket #151 (В 'Картон на продукт/материал' крайното салдо е едно и също в ...) closed by wqw
fixed: Report manager-а почиства field-ове със форматиране във header-и/footer-и
15:42 Ticket #149 (Върнати КДПрод + РСД в състояние на редакция водят до запазване на ...) closed by wqw
fixed: Само положителни количества се запазват и само по док. за продажба, …
15:34 Ticket #152 (Генериране на фактура от ДПрод и КДПрод за цена) created by wqw
... ако корекцията на цената е за цялото количество. Може да са …
14:52 Ticket #151 (В 'Картон на продукт/материал' крайното салдо е едно и също в ...) created by cveti
1. Филтрирам справката за определен склад. 2. Филтрирам справката за …

03/25/2008:

12:13 Ticket #150 (Запазват се количествата и по Предавателен протокол (между складове) + ПЗК) created by cveti
Запазват се количествата и по състояние, различно от 'Приключен' …

03/24/2008:

15:15 Ticket #149 (Върнати КДПрод + РСД в състояние на редакция водят до запазване на ...) created by cveti

03/21/2008:

18:01 Ticket #101 (Инстлация на Personal да patch-ва база на 1.0) closed by wqw
fixed: Реализиран upgrade от 1.0 само ако няма вече data файлове на …
14:54 Ticket #41 (Усвояване на аванс (от IGBR)) reopened by cveti
10:38 Ticket #148 (Банка - слектор на док. Остатъци по ф-ри) closed by pgbr
worksforme

03/20/2008:

19:14 Ticket #148 (Банка - слектор на док. Остатъци по ф-ри) created by pgbr
При презакачането на плащанията в счетоводството към началните салда - …
18:25 Ticket #146 (Права на групи - ново право или забрана) closed by wqw
fixed: Странен проблем с клонирани recordset-и
15:50 Ticket #145 (КДок да се генерира с default дилъра на Контрагента, който се взема в ...) closed by pgbr
fixed: Фикса е във m_oForm_Fetch на frmInvDocuments, секция Proposal header: …
14:41 Ticket #142 (Осчетоводяване на валутно БИ) closed by pgbr
fixed: При генериране на счет. записване в количеството на реда на счет. …
14:36 Ticket #147 (Пропуснат use-case: КДПрод - остатъчно количество за усвояване от ДПрод) closed by wqw
fixed: Пропуснал съм да вкарам корекцията от #136 във VSS
13:52 Ticket #123 (В "Дневник на сметка" да има възможност данните да излизат с два ...) closed by pgbr
fixed
12:01 Ticket #144 (Некоректно количество в справка 'Дневник на сметка') closed by pgbr
fixed
12:01 Ticket #42 (Справка дневник на сметка) closed by pgbr
fixed
09:57 Ticket #147 (Пропуснат use-case: КДПрод - остатъчно количество за усвояване от ДПрод) created by cveti
1. Генерирам КДПрод (за количество). 2. Генерирам КДПрод (за цена). …

03/19/2008:

13:31 Ticket #146 (Права на групи - ново право или забрана) created by igbr
При добавяне на ново право или забрана в дадена функционалност, …
12:18 Ticket #145 (КДок да се генерира с default дилъра на Контрагента, който се взема в ...) created by igbr
КДок да се генерира с default дилъра на Контрагента, който се взема в …

03/18/2008:

11:47 Ticket #144 (Некоректно количество в справка 'Дневник на сметка') created by cveti
При генерирана ФПрод (продукт на два реда с различни цени и …

03/17/2008:

17:21 Ticket #143 (Генерацията на ФПок от (ДПок + КДПок) 'не работи') closed by wqw
fixed
17:21 Ticket #130 (При групиран списък по Продукт/материал в ДПрод - grid-a забива) closed by wqw
wontfix
14:35 Ticket #143 (Генерацията на ФПок от (ДПок + КДПок) 'не работи') created by cveti
Генерацията на ФПок (Средства/Генериране? на ФПок) от ДПок, към който …
14:35 Ticket #134 (Доработка във функционалност 'Запазени количества') closed by wqw
fixed: Също са групирани по група на Продукт/материал
14:26 Ticket #142 (Осчетоводяване на валутно БИ) created by wqw
Ако има Rate на реда в счет. статия влиза некоректно количество = на …
11:57 Ticket #136 (КДПрод - остатъчно количество за усвочване от ДПрод) closed by wqw
fixed: Оправено Ост. количество и в Генерация на КИ. Също и в покупки.

03/14/2008:

15:06 Ticket #141 (Унищожаването на РСД запазва количествата в склада) closed by cveti
invalid
15:02 Ticket #141 (Унищожаването на РСД запазва количествата в склада) created by cveti
Когато се унищожи само РСД, само тогава се запазват количествата! В …
11:28 Ticket #135 (Запазени количества при унищожаване на продажба) closed by cveti
tested

03/13/2008:

15:30 Ticket #140 (В справка "Покупки плащания" за се пусне филтър по поделение на конкрагента) created by pgbr
15:29 Ticket #139 (В справка "Продажби плащания" за се пусне филтър по поделение на ...) created by pgbr
15:28 Ticket #138 (В справка "Картон на контрагент" за се пусне филтър по поделение на ...) created by pgbr
15:27 Ticket #137 (В справка "Реализация" за се пусне филтър по поделение на контрагента) created by pgbr
12:31 Ticket #136 (КДПрод - остатъчно количество за усвочване от ДПрод) created by cveti
При повторно генериране на КДПрод, във формата 'Избор - Редове на …
11:59 Ticket #132 (Печат на ДПок гърми с грешка:) closed by pgbr
fixed
11:36 Ticket #135 (Запазени количества при унищожаване на продажба) created by igbr
При унищожаване на продажба заедно с целия грозд, системата вкарва …
11:20 Ticket #134 (Доработка във функционалност 'Запазени количества') created by cveti
Да се добави 'Бърз филтър' по: - Продукт/материал - Категория (на …
11:14 Ticket #133 (Доработка в справка 'Проследяване на заявки') created by cveti
В момента визуализацията е 'по документи'. Идеята е да се добави: - …
09:40 Ticket #132 (Печат на ДПок гърми с грешка:) created by cveti
Invalid procedure call or argument Грешка: 0x5 Call stack: [ CVETI] …

03/11/2008:

15:34 Ticket #34 (Нова проверка във връзките на документите между Продажба и Склад) closed by wqw
fixed: Не позволява при връзката с продажби, сумата на кол. във връзката (от …

03/10/2008:

18:06 Ticket #127 (Салда по документи в счетоводството - има проблем с прихващанията) closed by pgbr
fixed
15:24 Ticket #129 (В справка "Хронология на брак и липси в складове" - да се пусне колона ...) closed by pgbr
fixed
14:30 Ticket #131 (В usp_sto_SetState да се използва avgPrice4 - Тази задача зависи от ...) created by pgbr
14:29 Ticket #125 (Калкуриране на средни цени в търг. склад) closed by pgbr
fixed
14:24 Ticket #43 (Задбалансови сметки) closed by alk
fixed
13:07 Ticket #130 (При групиран списък по Продукт/материал в ДПрод - grid-a забива) created by cveti
Не мога да разбера, кога точно се случва.

03/07/2008:

17:07 Ticket #128 (Добавяне на пояснение в справка 'Салда и обороти на контрагенти') closed by wqw
fixed: Сложен е TooltipText = "Търг. система". В описанието на филтъра и …
14:44 Ticket #129 (В справка "Хронология на брак и липси в складове" - да се пусне колона ...) created by pgbr

03/06/2008:

17:42 Ticket #126 (Преизчисляването на търговския склада трябва да се съобразява със ...) closed by pgbr
fixed
15:11 Ticket #128 (Добавяне на пояснение в справка 'Салда и обороти на контрагенти') created by cveti
Да се добави пояснение "(Търг. система)" във филтър Форма - Салда и …
13:14 Ticket #127 (Салда по документи в счетоводството - има проблем с прихващанията) created by pgbr
13:07 Ticket #126 (Преизчисляването на търговския склада трябва да се съобразява със ...) created by pgbr
13:05 Ticket #125 (Калкуриране на средни цени в търг. склад) created by pgbr
Тези процедури трябва да ползват avgPrice4 …

03/05/2008:

21:20 Ticket #54 (Нова схема за преизчисляване на складовете е счет и търговската с-ма) closed by pgbr
fixed

03/04/2008:

17:52 Ticket #108 (Добавяне на колона Забележка във фасети) closed by alk
fixed
17:52 Ticket #88 (Баркодове на продукт да могат да се assign-ват спрямо различни мерки + ...) closed by alk
fixed
17:42 Ticket #28 (Показване/скриване на жълта лента с описание на филтър) closed by wqw
fixed: Добавени ucsMnuViewToolbars и ucsMnuViewFilterInfoNote в контекстното …
16:21 Ticket #7 (Форма настройка на профили да ползва listview) closed by wqw
fixed
13:24 Ticket #111 (Презакачане на плащания към начални салда) closed by alk
fixed
13:24 Ticket #109 (Начални салда в счетоводство - иплементиране на селектор на док.) closed by alk
fixed
12:20 Ticket #22 (Проблемите с permissions като bll error на валидирането на потребител ...) closed by wqw
fixed: Case-а е вкаран в общата схема за обработка на грешки при достъпване …
11:57 Ticket #12 (Именни дни спрямо великден) closed by wqw
fixed
10:48 Ticket #50 (Свързване на генерираните счетоводни док. от каса и банка в търг. ...) closed by pgbr
fixed
10:46 Ticket #106 (Генериране на КИПрод към Аванс) closed by pgbr
wontfix

03/03/2008:

23:13 Ticket #47 (На всички рипорти да излиза името на фирмата потребител) closed by wqw
fixed

03/02/2008:

19:35 Ticket #18 (Инфраструктура за отваряне на док. от data-view на справка) closed by wqw
fixed: Реализирана е концепцията в справка Реализация -- от data-view може да …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.