Timeline


and

07/16/2008:

17:11 Ticket #202 (IsCorrect да ползва LenB(C_Str(...)) за задължителните реквизити) closed by alk
fixed
11:50 Ticket #216 (Проблем в справка "Марж и рентабилност на приходите от продажби") created by cveti
Примерите са два, но е трудно да се опише! Предлагам да го обсъдим.

07/11/2008:

16:36 Ticket #214 (Добавяне реквизит партида в Счетоводни документи) closed by alk
fixed: Да се проверят всички генерации на счетоводни документи, дали не гърми …
14:34 Ticket #215 (В справка "Проследяване на заявки" да се оцветяват липсващите продукти.) created by cveti
Възможно ли е, в справка Проследяване на заявки да се оцветяват …

07/09/2008:

09:55 Ticket #213 (Доработка в "Документи за ревизия") closed by alk
fixed: Редовете се "сплескват" на BeforeUpdate?. При добавяне на вече …

07/07/2008:

16:18 Ticket #214 (Добавяне реквизит партида в Счетоводни документи) created by wqw
- Добавяне на колона Lot VARCHAR(16) NOT NULL в acc_DocsDetails - …

07/04/2008:

15:07 Ticket #32 (Забрана на приключване на РСД без продажба) closed by wqw
duplicate: Дублиране с #211
14:45 Ticket #211 (Редактиране на продажби) closed by wqw
fixed: Добавена опция в Настройки за Задължително усвояване на количества …
12:44 Ticket #213 (Доработка в "Документи за ревизия") created by cveti
Предлагам да го обсъдим.
11:34 Ticket #208 (Списък ДПок/Прод, в Системна информация ''ДДС'' - то се смята грешно) closed by cveti
invalid: Проблем няма. Някои от документи бяха с ДДС=0, затова имаше разлики.

07/03/2008:

09:29 Ticket #56 (Контрагенти - секюрити в/у нов таб със специални настройки на контрагента) closed by alk
fixed: В права на групи на Контрагент има право "Достъп панел допълнителни", …

07/02/2008:

18:05 Ticket #210 (Бърз филтър в справка Проследяване на заявки) closed by wqw
fixed: - Записани на справката връщат ItemCode? - Пипнат UI на филтър на справката
18:04 Ticket #209 (Проследяване на заявки) closed by wqw
duplicate: Дублине с #210
09:30 Ticket #212 (Във филтър формата "Разчети неплатен амбалаж" да се добави Склад) created by cveti

07/01/2008:

18:47 Ticket #99 (Изчистване на артефакти на DateTime Picker под Vista) closed by wqw
fixed: Подобрена съвместимост с Vista във UcsComCtl версия 1.0.26
18:45 Ticket #204 (Автоматичен whatsnew на база на trac) closed by wqw
fixed: - Build процедурата генерира таблица със завършени задачи във …
17:44 Ticket #211 (Редактиране на продажби) created by pgbr
За да могат да се редактират стари документи за продажби към които има …
17:21 Ticket #207 (Генериране на ФПрод от няколко продажби гърми с грешка) closed by wqw
fixed: - Получава си при дефиниран продукт за трансформация без фасет за …
14:12 Ticket #210 (Бърз филтър в справка Проследяване на заявки) created by wqw
- В списък данни филтър по продукт не филтрира списъка (грешно …
14:10 Ticket #209 (Проследяване на заявки) created by pgbr
Quick филтъра в справка проследяване на заявки - табличен вид - филтър …

06/30/2008:

17:04 Ticket #208 (Списък ДПок/Прод, в Системна информация ''ДДС'' - то се смята грешно) created by cveti
Пример: В базата на Фактор избирам Филтър - ДПок от …
11:43 Ticket #205 (Локални регионални настройки само за процеса на dreem.exe) closed by wqw
fixed: Bootstrapper-ът ползва cLocaleInfoHook от UcsComCtl2 (1.0.26) за да …
11:38 Ticket #207 (Генериране на ФПрод от няколко продажби гърми с грешка) created by cveti
Тествам в Dreem15_Help с Build_2008_06_30 […]

06/27/2008:

17:54 Ticket #206 (Стойност по подразбиране на колона Количество в продажби/покупки) closed by wqw
fixed
17:53 Ticket #206 (Стойност по подразбиране на колона Количество в продажби/покупки) created by wqw
- Числова опция в настройки - Позволява по-удобна работа с бар-код скенер

06/26/2008:

11:03 Ticket #200 (Да се направи 'огледална' справка на 'Разчети дължим амбалаж' (по покупки)) closed by alk
fixed: Във филтъра на справката 'Разчети неплатен амбалаж' може да се избира …
10:59 Ticket #199 (Промяна в името на справка 'Разчети дължим амбалаж') closed by alk
fixed: Променено от дължим на неплатен
10:58 Ticket #201 (Да се добави 'Поделение' в справка 'Разчети дължим амбалаж') closed by alk
fixed: Добавено поделение
10:57 Ticket #41 (Усвояване на аванс (от IGBR)) closed by alk
fixed: В настойки има ред "Забрана за надхвърляне стойност на неусвоен …

06/25/2008:

14:27 Ticket #205 (Локални регионални настройки само за процеса на dreem.exe) created by wqw
- Имплементиране на API hook на GetLocaleInfo в !UcsComCtl2 - Да не …
12:46 Ticket #46 (Водене на серийни номера в търговските складове) closed by wqw
fixed: Реализирани серийни номера в покупки, продажби и складови док.

06/24/2008:

13:56 Ticket #204 (Автоматичен whatsnew на база на trac) created by wqw
Разширяване на task-овете с check дали е private task и да се изключи …
11:59 Ticket #203 (Добавяне на колони в Документи/Справки за заявка (Детекс)) closed by alk
fixed: Във филтър формата е добавен критерий "Тип на справката": 1. …
11:49 Ticket #203 (Добавяне на колони в Документи/Справки за заявка (Детекс)) created by alk
В редовете на документа да се добавят колони: 1. Място на товарене - …
11:43 Ticket #198 (Проблем в схема с Аванси) closed by pgbr
fixed
10:46 Ticket #196 (В справка "Реализация" да се добави "Поделение" - (owner)) closed by alk
fixed: Добавено поделенение на tab Основни
10:24 Ticket #202 (IsCorrect да ползва LenB(C_Str(...)) за задължителните реквизити) created by wqw
Защото cobCombo връща Empty ако избраният елемент е неактивен

06/20/2008:

17:25 Ticket #201 (Да се добави 'Поделение' в справка 'Разчети дължим амбалаж') created by cveti
Да се добави Поделение в панел Основни на справка 'Разчети …
17:11 Ticket #200 (Да се направи 'огледална' справка на 'Разчети дължим амбалаж' (по покупки)) created by cveti
Да се доработи справка като Разчети дължим амбалаж, но по покупки.
17:00 Ticket #199 (Промяна в името на справка 'Разчети дължим амбалаж') created by cveti
Да се промени от Разчети дължим амбалаж на Разчети неплатен …

06/19/2008:

12:24 Ticket #197 (Disabled на WebBrowser не работи) closed by wqw
fixed: Изкорубен Proeprty Let Enabled оставен dummy

06/17/2008:

11:45 Ticket #193 (Печат на фактури и продажби) closed by alk
fixed: в справки SG06 i SG07 е добавено поле Обект/Site? в частта …
11:41 Ticket #195 (Заявки) closed by alk
fixed: В Header-а на заявките е добавено поле "Коментар при печат", то излиза …
11:17 Ticket #198 (Проблем в схема с Аванси) created by cveti
Доставчик Тера АД (Д)

06/16/2008:

23:30 Ticket #197 (Disabled на WebBrowser не работи) created by wqw
При цъкане на wizard в контейнера без да се затвори browser-а не може …
11:57 Ticket #196 (В справка "Реализация" да се добави "Поделение" - (owner)) created by cveti
Във филтър формата на справка Реализация, в панел …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.