Timeline


and

02/02/2009:

11:23 Ticket #281 (Филтър на Печат на етикети по категория на продукти. Размери) closed by wqw
fixed: Пипната usp_nom_Rep_LabelsPrint. Брой етикети хоризонтално се смята …

02/01/2009:

00:00 Milestone 1.5 RC3 completed

01/31/2009:

16:18 Ticket #282 (Бъг в dataview са справката сравняване обороти по сметки) created by pgbr
Вместо наименованието на групата излиза GUID

01/30/2009:

13:34 Ticket #281 (Филтър на Печат на етикети по категория на продукти. Размери) created by igbr
1. Във Филтър формата на Печат на етикети, при избор на Категория не …

01/29/2009:

20:15 Ticket #280 (Нови колони и филтър форма на списък с признаци) created by wqw
* Нова филтър форма * Нови колони от справка Сравняване на сметки …
20:09 Ticket #279 (Spam) closed by wqw
fixed
19:02 Ticket #279 (Spam) created

01/28/2009:

17:47 Ticket #266 (В Печат на документ заявка, в редовете на документа да излиза "Кода" ...) closed by alk
fixed: В скин RG01 излиза кода на продукта, в RG02 кода на продукта на доставчика.
17:46 Ticket #254 (Печат и детайли на док. за заявка) closed by alk
fixed: Втори скин RG02, в който излиза Vendor Code.
14:41 Ticket #267 (Справка "печат на ценови листи" - ценообразуване) closed by alk
fixed: Табовете станаха с един повече: склад и тип на справката са на …

01/27/2009:

13:06 Ticket #278 (Нови реквизити във филтър форма на продажби) created by pgbr
1. Mултикомбо за POS терминал 1. Мултикомбо за Разходен център
12:36 Ticket #277 (Проблеми със серийни номера) created by wqw
* в склада не се виждат * в покупки/продажби изчезват от реда * …
12:20 Ticket #191 (Cannot insert NULL в usp_acc_Get_Acc_Avg_Price2) closed by pgbr
invalid
11:22 Ticket #276 (POS: Предупреждение за издаване на фактура) created by pgbr
1. При приключване на продажба в пос системата, да се извежда …
11:06 Ticket #275 (Баркодове до 16 символа) closed by wqw
fixed: Пипната usp_nom_Check_BarCode
10:49 Ticket #275 (Баркодове до 16 символа) created by igbr
Не могат да се въвеждат баркодове над 16 символа

01/26/2009:

19:42 Ticket #274 (Нова колона Относно в банкови и касови док.) created by pgbr
Указване на плащане без свързан документ към покупки или продажби се …
19:37 Ticket #273 (При фактуриране трансформация на продукти на база стойност) created by pgbr
1. В редовете на продажбата трябва да се пусне още една колона , която …
16:13 Ticket #272 (Нови колони в селектор на продукти и материали) created by pgbr
1. В селектора трябва да се добави "Ср. Цена" (Среднопретеглена цена) …

01/25/2009:

18:45 Ticket #33 (Нов тип Документ в склада - Искане за отпускане на МЗ) closed by pgbr
invalid
18:42 Ticket #235 (Номер на фактура за покупка) closed by pgbr
fixed

01/23/2009:

19:24 Ticket #271 (Нова колона "Код на тразакция от карта" в БИ) created by pgbr
1. При въвеждане на този код системата да търси продажба, платена с …
19:18 Ticket #270 (POS: Регистриране на "Код на тразакция от карта") created by pgbr
1. При плащане с карта трябва да има интерфейс, в който касиера да …
19:16 Ticket #269 (POS: Без генерация на ПКО в счетоводството) created by pgbr
При издаване на фактура и едновременно плащане с карта не трябва да се …
17:49 Ticket #263 (Печат на ПСД, Пред прот със цени по ценова листа) closed by alk
fixed: За разходни складови документи - SG04-Графичен Складов документ (по …
16:29 Ticket #265 (В справка "Вземания и задължения по падежи" да се добави колона коментар.) closed by alk
fixed: В покупки се взема от "коментар", защото няма "коментар при печат"
16:03 Ticket #268 (Себестойност на разходен център) closed by alk
fixed: Без предавателен и приемателен протокол
16:01 Ticket #268 (Себестойност на разходен център) created by pgbr
Проходни и разходни скл. док
15:46 Ticket #267 (Справка "печат на ценови листи" - ценообразуване) created by pgbr
1. Да се добавят 3 склада 2. Да се показва последната доставна цена в …
15:22 Ticket #266 (В Печат на документ заявка, в редовете на документа да излиза "Кода" ...) created by pgbr
15:01 Ticket #265 (В справка "Вземания и задължения по падежи" да се добави колона коментар.) created by pgbr
Данните за колоната да се взимат от полето "Коментар при печат" на …

01/20/2009:

11:35 Ticket #264 (Колона Валутен курс в счетоводни документи) created by igbr
В Счетоводни документи, при въвеждане на първия ред, мога да избера …
11:09 Ticket #263 (Печат на ПСД, Пред прот със цени по ценова листа) created by pgbr

01/16/2009:

17:22 Ticket #262 (Количествена оборотна ведомост) closed by alk
fixed

01/15/2009:

16:30 Ticket #227 (Генерация на плащания в счетоводството) closed by alk
fixed: излиза формата за генерация на счет. документи, за да може да се …

01/14/2009:

11:02 Ticket #262 (Количествена оборотна ведомост) created by pgbr
В кол. оборотна ведомост в счетоводството, при включен чек "Само с …

01/13/2009:

19:25 Ticket #261 (Нови колони и реквизити в док. за ревизия) created by pgbr
1. В документа за ревизия да се добави атрибут "Ценова листа за начет" …

01/12/2009:

14:49 Ticket #260 (Задъжения на клиент при печат на док. за продажба) created by alk
Да излизат спрямо датата на документа.

01/09/2009:

14:48 Ticket #258 (Нов скин за продажба) closed by alk
fixed: В печат на продажби вече има "Карфур Стокова разписка" и "Карфур Фактура"

01/06/2009:

14:23 Ticket #257 (Навигация със скролер на мишката в списъци) closed by alk
invalid: Наляво/Надясно? се движи, ако има само хоризонтален скрол
11:11 Ticket #236 (Справка за минимални количества по складове) closed by alk
duplicate: Дублиран от ticket:252
11:07 Ticket #233 (В Складови документи да се добави колона "Допълнителен текст", като:) closed by alk
fixed: 1. При генерация се прехвърля 2. В справката "Себестойност на разходен …
11:02 Ticket #259 (Оборотна ведомост на склад да връща и Доп. текст от складовия документ) created by alk
usp_sto_Rep_Obor да връща и AddText, заради справка "Себестойност на …
10:52 Ticket #258 (Нов скин за продажба) created by pgbr
По изискванията на Карфур България

01/05/2009:

11:43 Ticket #257 (Навигация със скролер на мишката в списъци) created by cveti
При опит за навигиране (нагоре/долу) в списъци чрез скролер, …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.