Timeline


and

04/23/2009:

17:25 Ticket #313 (Подредба на продуктите във ФПрод) created by cveti
Генерирам Фактура от множество продажби, в които има усвоен аванс. …

04/02/2009:

14:40 Ticket #62 (Издаване на валутни фактури) closed by alk
fixed: * В Документи за Покупка и Продажба (в header-a) са добавени реквизити …
14:33 Ticket #312 (Проблем при генериране на КИПрод към фактури (свързани с други кредитни)) created by cveti
При генериране на КИПрод към ФПрод (която от своя страна вече има …
12:40 Ticket #311 (Разблокиране на количества на продукти, които са изтрити от продажбата) created by pgbr

03/31/2009:

16:56 Ticket #310 (Баркодове над 16 символа) closed by igbr
tested
16:56 Ticket #310 (Баркодове над 16 символа) created by igbr
1. Вече могат да се въвеждат баркодове над 16 символа. 2. …
16:39 Ticket #309 (Печат на етикети - настройка за размери на етикети) closed by igbr
tested
16:38 Ticket #309 (Печат на етикети - настройка за размери на етикети) created by igbr
Във филтър формата Печат на етикети е добавен панел …
12:31 Ticket #308 (Отстранен проблем със забиване на системата при използване на голям ...) closed by igbr
tested
12:31 Ticket #308 (Отстранен проблем със забиване на системата при използване на голям ...) created by igbr
Проблема със забиване на системата при отваряне на множество форми е …
10:28 Ticket #285 (Нови колони за цена и ТО в Документи за заявка) closed by alk
fixed

03/30/2009:

16:47 Ticket #307 (Документ за ревизия съдържащ продукти с валутни цени) closed by igbr
tested
16:47 Ticket #307 (Документ за ревизия съдържащ продукти с валутни цени) created by igbr
Проблем: В Документ за ревизия, ако има избран продукт с …
15:54 Ticket #291 (Настройки на принтера на VM на PGBR) closed by wqw
fixed: Lock-ваме в процеса comctl32 версия 5.82, за да не се дерегистрират …
11:41 Ticket #294 ("Списък с данни" в справки визуализира "Char_ID" и "BankAcc_ID") closed by wqw
fixed
11:37 Ticket #298 (Изпращане на e-mail от Документи за заявка) closed by wqw
fixed

03/27/2009:

12:28 Ticket #306 (Съобразяване на Схеми с ТО% с продукти в промоция) closed by igbr
tested
12:28 Ticket #306 (Съобразяване на Схеми с ТО% с продукти в промоция) created by igbr
Не се взема в предвид ТО% на контрагента, ако е избран продукт от …
12:02 Ticket #285 (Нови колони за цена и ТО в Документи за заявка) reopened by igbr
Валута и курс не сработват във заявката
11:29 Ticket #305 (Трансформация на продукти при фактуриране на база стойност) closed by igbr
tested
11:29 Ticket #305 (Трансформация на продукти при фактуриране на база стойност) created by igbr
Във формата Продажба са пуснати две нови колони: Продукт за …
09:28 Ticket #304 (Валидиране на баркодове) closed by igbr
tested
09:28 Ticket #304 (Валидиране на баркодове) created by igbr
Във форма Продукт/материал, панел Списъци >> Баркодове, при въвеждане …

03/26/2009:

21:07 Ticket #301 (Additional VAT в банката) closed by wqw
fixed: Пипната usp_stp_Get_DocsRows
18:46 Ticket #303 (В количествена оборотна ведомост е добавена колона КОД) closed by pgbr
fixed
18:46 Ticket #303 (В количествена оборотна ведомост е добавена колона КОД) created by pgbr
Да се добави колона КОД в кол. оборотна ведомост в счетоводството
17:32 Ticket #302 (Автоматично обзавеждане на колона Валутен курс в документи) closed by igbr
tested
17:28 Ticket #302 (Автоматично обзавеждане на колона Валутен курс в документи) created by igbr
При въвеждане на валута и курс в първия ред на документ (Счетоводни …
16:25 Ticket #301 (Additional VAT в банката) created by igbr
Да се смята additional VAT във формата за избор на документи в …
15:58 Ticket #300 (Рефакторинг на формата за Дълготрайни активи) closed by alk
fixed
14:28 Ticket #300 (Рефакторинг на формата за Дълготрайни активи) created by alk
* Голяма част от реквизитите преминават в атриб грид * Всички списъци …

03/25/2009:

19:29 Ticket #299 (Изпращане на e-mail от заявки) closed by wqw
fixed: Пипната детайл формата
17:25 Ticket #299 (Изпращане на e-mail от заявки) created by pgbr
Във формата за заявка , да се добави бутон за e-mail-ване на заявката, …
17:24 Ticket #298 (Изпращане на e-mail от Документи за заявка) created by pgbr
Във формата за заявка , да се добави бутон за e-mail-ване на заявката, …
16:36 Ticket #217 (Нова колона Контрагент в справка "Продажби по дилъри/продукти/материали") closed by wqw
wontfix: Не е специфицирана достатъчно смислено
15:43 Ticket #292 (Продукти/материали - "Включване на ДДС при продажба" - не работи) closed by wqw
fixed: Пипнато описанието на реквизита на "Разрешено включване ДДС в цената"
15:00 Ticket #259 (Оборотна ведомост на склад да връща и Доп. текст от складовия документ) closed by pgbr
wontfix
14:46 Ticket #297 (Нова колона - 'Забележка' в категории на продукти) closed by alk
fixed
13:18 Ticket #284 (Рефакториране на UpdateDataHelper) closed by wqw
fixed
12:51 Ticket #297 (Нова колона - 'Забележка' в категории на продукти) created by pgbr
В категории на продукти да се пусне колона "Описание" VARCHAR(1000)
12:23 Ticket #256 (Генериране на сторно документ в склада) closed by wqw
fixed: Пипната usp_inv_Gener_StoreDocs_FromInvoice
10:56 Ticket #296 (Нови реквизити във филтър на справка "Продажби по ...) closed by alk
fixed: Добавени.
10:38 Ticket #296 (Нови реквизити във филтър на справка "Продажби по ...) created by alk
Във филтър формата на справката "Продажби по …

03/24/2009:

18:10 Ticket #289 (Проверка на свързани документи спрямо Тип документ) closed by wqw
fixed: Пипната usp_inv_SetState. inv-cdn беше направен
11:28 Ticket #287 (Нов филтър по дилър в Справка Проследявена на заявки) closed by alk
fixed: Добавено поле "Дилър" в заявките Добавен Single selector за дилър във …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.