Timeline


and

10/07/2009:

11:48 Ticket #389 (test) created by wqw
test
10:55 TitleIndex edited by trac
(diff)
10:55 TracAccessibility edited by trac
(diff)
10:55 TracAdmin edited by trac
(diff)
10:55 TracBackup edited by trac
(diff)
10:55 TracBrowser edited by trac
(diff)
10:55 TracCgi edited by trac
(diff)
10:55 TracEnvironment edited by trac
(diff)
10:55 TracFastCgi edited by trac
(diff)
10:55 TracFineGrainedPermissions created by trac
10:55 TracGuide edited by trac
(diff)
10:55 TracImport edited by trac
(diff)
10:55 TracIni edited by trac
(diff)
10:55 TracInstall edited by trac
(diff)
10:55 TracInterfaceCustomization edited by trac
(diff)
10:55 TracLinks edited by trac
(diff)
10:55 TracLogging edited by trac
(diff)
10:55 TracModPython edited by trac
(diff)
10:55 TracNavigation created by trac
10:55 TracNotification edited by trac
(diff)
10:55 TracPermissions edited by trac
(diff)
10:55 TracPlugins edited by trac
(diff)
10:55 TracQuery edited by trac
(diff)
10:55 TracReports edited by trac
(diff)
10:55 TracRoadmap edited by trac
(diff)
10:55 TracRss edited by trac
(diff)
10:55 TracStandalone edited by trac
(diff)
10:55 TracSupport edited by trac
(diff)
10:55 TracSyntaxColoring edited by trac
(diff)
10:55 TracTickets edited by trac
(diff)
10:55 TracTicketsCustomFields edited by trac
(diff)
10:55 TracTimeline edited by trac
(diff)
10:55 TracUnicode edited by trac
(diff)
10:55 TracUpgrade edited by trac
(diff)
10:55 TracWiki edited by trac
(diff)
10:55 TracWorkflow created by trac
10:55 WikiFormatting edited by trac
(diff)
10:55 WikiHtml edited by trac
(diff)
10:55 WikiMacros edited by trac
(diff)
10:55 WikiNewPage edited by trac
(diff)
10:55 WikiPageNames edited by trac
(diff)
10:55 WikiProcessors edited by trac
(diff)
10:55 WikiRestructuredText edited by trac
(diff)
10:55 WikiRestructuredTextLinks edited by trac
(diff)
10:55 InterTrac edited by trac
(diff)
10:55 PageTemplates created by trac
10:55 RecentChanges edited by trac
(diff)

10/06/2009:

15:11 Ticket #388 (Размяна на реквизити в Клиентска гаранционна карта) closed by cveti
tested
15:11 Ticket #388 (Размяна на реквизити в Клиентска гаранционна карта) created by cveti
При печат на Клиентска гаранционна карта, са разменени …
14:55 Ticket #387 (Филтриране по Статус в Банкови извлечения) closed by cveti
tested
14:55 Ticket #387 (Филтриране по Статус в Банкови извлечения) created by cveti
Във Филтър - Банкови документи е добавен реквизит Статус.
14:48 Ticket #386 (Нова колона в Касови ордери) closed by cveti
tested
14:46 Ticket #386 (Нова колона в Касови ордери) created by cveti
В списъка с Касовите ордери е добавена колона …

10/04/2009:

18:14 Ticket #376 (Размяна на реквизити в Клиентска гаранционна карта) closed by pgbr
fixed

10/02/2009:

17:53 Ticket #381 (Касови ордери) closed by alk
fixed
16:10 Ticket #380 (Банкови извлечения) closed by alk
fixed

09/30/2009:

16:28 Ticket #385 (Плащане на валутни документи в каса и банка) created by alk
За повече информация виж 357 или питай :)
16:25 Ticket #357 (Валутни фактури) closed by alk
fixed: * Плащане на валутни фактури в банка и каса : 1. Добавени са нови …
12:47 Ticket #384 (Нов скин за печат на кредитни/дебитни известия със свързан док. в редовете) created by wqw
Вместо редове на документа от първия таб, да печата списъка от връзки …

09/29/2009:

09:50 Ticket #382 (Нов Skin в Продажби) closed by alk
fixed

09/17/2009:

20:14 Ticket #383 (Доработки в система за сигурност) created by wqw
- Ако даден док за покупка или продажба има в редовете си IsVat е …

09/16/2009:

17:27 Ticket #382 (Нов Skin в Продажби) created by cveti
Както SG09, но да се добавят колони ТО% на реда и Ст-ст …

09/15/2009:

17:04 Ticket #375 (Дата на Данъчно събитие) closed by pgbr
fixed
17:04 Ticket #381 (Касови ордери) created by pgbr
Във списъка с касови ордери да се добави колона "Счет док." Ако ордера …
17:01 Ticket #380 (Банкови извлечения) created by pgbr
Във филтъраза банкови извлечения да се добави филътър по "Стейт"

09/11/2009:

11:22 Ticket #372 (Сравняване на цени при генерация на продажба от ЗК) closed by cveti
tested
11:19 Ticket #379 (Реализиран шаблон за текст на email-и) closed by cveti
tested
11:18 Ticket #379 (Реализиран шаблон за текст на email-и) created by cveti
Реализиран е шаблон за текст на email-и, който може да бъде …
11:07 Ticket #378 (Реализиран шаблон за текст на email-и) closed by cveti
tested
11:07 Ticket #378 (Реализиран шаблон за текст на email-и) created by cveti
Реализиран е шаблон за текст на email-и, който може да бъде …
10:53 Ticket #377 (Реализиран шаблон за текст на email-и) closed by cveti
invalid: Грешка
10:50 Ticket #377 (Реализиран шаблон за текст на email-и) created by cveti
Реализиран е шаблон за текст на email-и, който може да бъде …

09/08/2009:

15:31 ClipBar created by wqw

09/07/2009:

15:34 Ticket #376 (Размяна на реквизити в Клиентска гаранционна карта) created by cveti
При печат на Клиентска гаранционна карта да се разменят местата …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.