Timeline


and

11/10/2009:

16:09 Ticket #400 (Реализирана е нова справка "Дневник на склад") closed by cveti
tested
16:06 Ticket #400 (Реализирана е нова справка "Дневник на склад") created by cveti
Справката използва групировка по продукти. Отразява движението на …

11/06/2009:

16:58 Ticket #399 (Осчетоводяване на аванс във валута) created by pgbr
- Невъзможно да се настрои автоматичния осчетоводител - Трябва да се …

11/03/2009:

14:04 Ticket #398 (Нов реквизит Допълнително ДДС в покупки) created by pgbr
Да се експонира реквизит Допълнително ДДС в панел Допълнителни

10/28/2009:

15:29 Ticket #397 (Наличност по партиди) created by pgbr
Информация за наличност на продукт по партиди във всички складове.

10/21/2009:

18:46 Ticket #396 (Поддръжка мултимониторни конфигурации) created by wqw
- cobCombo да не ограничава dropdown-а само до primary монитора - …
16:27 Ticket #394 (В ТО бутоните Предишен/ Следващ не refresh-ват списъка с продукти) closed by cveti
fixed: Тествано - работи.

10/20/2009:

17:50 Ticket #389 (test) closed by wqw
invalid
17:48 Ticket #395 (Права на групи - Save - Dreem Personal) closed by wqw
wontfix
12:00 Ticket #395 (Права на групи - Save - Dreem Personal) created by igbr
При задаване на Права на групи в Dreem Personal, бутона Save в менюто …

10/19/2009:

15:25 Ticket #384 (Нов скин за печат на кредитни/дебитни известия със свързан док. в редовете) closed by wqw
fixed: Пипнати usp_inv_Rep_DocsPrint и usp_sup_Rep_DocsPrint

10/16/2009:

15:50 Ticket #394 (В ТО бутоните Предишен/ Следващ не refresh-ват списъка с продукти) created by cveti
Избирам функционалност Търговски отстъпки, отварям някоя от …

10/14/2009:

11:07 Ticket #390 (При създаване на нова ТО, процентите не се актуализират в Продажби) closed by cveti
fixed
11:07 Ticket #390 (При създаване на нова ТО, процентите не се актуализират в Продажби) reopened by cveti

10/13/2009:

13:59 Ticket #365 (Подредба на продуктите при генериране на Складов документ от Продажба) closed by wqw
fixed: Пипната usp_inv_Gener_StoreDocs_FromInvoice. Генерация на …
13:10 Ticket #390 (При създаване на нова ТО, процентите не се актуализират в Продажби) closed by wqw
fixed: Новата ТО се появява и в toolbar-а на продажбата
11:46 Ticket #393 (Оборотна ведомост на склад - филтър по активни, неактивни, всички) created by igbr
Във филтър формата на Оборотна ведомост на склад - филтър по продукти …
10:14 Ticket #392 (Форма Търговска отстъпка - панел Категории - сортировка) created by igbr
Форма Търговска отстъпка - панел Категории: 1. Неактивните …

10/12/2009:

15:06 Ticket #391 (Почистване на Mясто на доставка при копиране на Продажба от един ...) closed by cveti
invalid
12:10 Ticket #391 (Почистване на Mясто на доставка при копиране на Продажба от един ...) created by cveti
Когато се копира документ за Продажба и се смени контрагента в …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.