Timeline


and

12/21/2009:

21:12 Ticket #439 (Добавяне на CustomRights) created by wqw
Да се разширят съществуващите CustomRights до 10 броя
16:50 Ticket #438 (Създадени са два нови шаблона за печат на Кредитни/ Дебитни документи) closed by cveti
fixed
16:50 Ticket #438 (Създадени са два нови шаблона за печат на Кредитни/ Дебитни документи) created by cveti
- SG14 - Кт/Дт? док. групиран по свързан документ: Тук …
14:41 Ticket #437 (Добавени са валутни стойности в списъците на документи за продажба и ...) closed by cveti
fixed
14:40 Ticket #437 (Добавени са валутни стойности в списъците на документи за продажба и ...) created by cveti
В списък Документи за продажба и списък Документи за …
10:34 Ticket #436 (Нов шаблон на "Документи за заявка") closed by cveti
fixed
10:33 Ticket #436 (Нов шаблон на "Документи за заявка") created by cveti
В Документи за заявка са добавени две колони: Партида
10:05 Ticket #433 (Добавени са две колони в справка "Неизпълнени заявки") closed by cveti
fixed

12/19/2009:

17:04 Ticket #432 (Нов шаблон на "Документи за заявка") closed by cveti
invalid
17:00 Ticket #435 (Закръгляване на количества при преминаване между различни мерни единици) closed by cveti
fixed
17:00 Ticket #435 (Закръгляване на количества при преминаване между различни мерни единици) created by cveti
1. В Номенклатури >> Продукти и материали е добавена …
16:37 Ticket #434 (Закръгляване на количества при преминаване между различни мерни единици) closed by cveti
invalid
11:44 Ticket #434 (Закръгляване на количества при преминаване между различни мерни единици) created by cveti
1. В Номенклатури >> Продукти и материали е добавена колона …

12/17/2009:

17:28 Ticket #433 (Добавени са две колони в справка "Неизпълнени заявки") created by cveti
Добавени са две колони: 1. Разполагаемо количество (конвертира …
17:11 Ticket #430 (В справка 'Неизпълнени заявки' да се добавят две колони) closed by cveti
fixed
15:33 Ticket #385 (Плащане на валутни документи в каса и банка) closed by alk
duplicate

12/16/2009:

15:56 Ticket #432 (Нов шаблон на "Документи за заявка") created by cveti
В този шаблон са добавени Партида на продукт и Тегло (кг).
15:54 Ticket #431 (Нов шаблон на "Документи за заявка") closed by cveti
invalid
10:14 Ticket #431 (Нов шаблон на "Документи за заявка") created by cveti
В този скин са добавени Партида на продукт и Тегло (кг).

12/15/2009:

15:43 Ticket #430 (В справка 'Неизпълнени заявки' да се добавят две колони) created by cveti
В справка Неизпълнени заявки да се добавят две колони: 1. …
13:51 Ticket #429 (Директни продажби) created by pgbr
При създаване на покупка, да може тя да се трансформира директно в …
13:48 Ticket #428 (Стоки със задължителни партиди) created by pgbr
За всеки айтъм , трябва да може да се настрои дали изисква …
13:45 Ticket #427 (Анулиране на продажба, ф-ра със запазване на номер) created by pgbr
- Ново меню във Средства - Унищожаване с освобождаване на док. …
13:36 Ticket #422 (Login формата гърми при въвеждане на грешна парола втори път) closed by igbr
fixed

12/14/2009:

11:14 Ticket #411 (Контейнер да не създава празен Dreem.ini файл) closed by wqw
fixed: Пипната frmSysDbSettings
10:52 Ticket #426 (Да се добави партида във "Филтър - Документи за покупка/ продажба") created by cveti
Да се добави Партида в панел Продукт/ материал на …

12/11/2009:

10:17 Ticket #425 (Генерация на документи - не се обзавеждат имената на продуктите) closed by cveti
fixed
10:03 Ticket #421 (Закръгляване на количества при преминаване м/у мерки) closed by cveti
fixed

12/10/2009:

16:51 Ticket #425 (Генерация на документи - не се обзавеждат имената на продуктите) created by cveti
Проблемът се проявява само под SQL2008. Пример:
15:24 Ticket #424 (Корекция налични права в каса и банка) created by wqw
Да се премахне право за secure-ване на цени (Класифицирани цени вкл. …
00:19 Ticket #423 (Проверка usp_mng_Rep_CostCenterPriceItm) created by wqw
Справката няма ORDER BY във финалния SELECT

12/09/2009:

10:07 Ticket #422 (Login формата гърми при въвеждане на грешна парола втори път) created by igbr
Portable build 2009_12_09

12/07/2009:

14:09 Ticket #421 (Закръгляване на количества при преминаване м/у мерки) created by pgbr
- 1. В продукти и материали да се добави колона "Прецизност на осн. …

12/04/2009:

18:58 Ticket #409 (Печат на заявка със скин с партиди) closed by pgbr
fixed
18:57 Ticket #417 (Допълнителен текст в каса и банка) closed by pgbr
fixed
18:55 Ticket #416 (Плащане на валутни ф-ри през банка) closed by pgbr
fixed
15:29 Ticket #419 (Нова колона в списък с документи за заявки) closed by cveti
fixed: Дублиран...…
15:26 Ticket #420 (Нова колона в списък с документи за заявки) closed by cveti
fixed
15:26 Ticket #420 (Нова колона в списък с документи за заявки) created by cveti
Добавена е нова колона - Поделение контрагент, в списък със …
15:26 Ticket #419 (Нова колона в списък с документи за заявки) created by cveti
Добавена е нова колона - Поделение контрагент, в списък със …
13:32 Ticket #418 (Нова справка "Ценова листа с наличности") closed by cveti
fixed
13:31 Ticket #418 (Нова справка "Ценова листа с наличности") created by cveti
Справката е добавена като опция в Печат на ценови листи и е …

11/25/2009:

11:43 Ticket #417 (Допълнителен текст в каса и банка) created by pgbr
В касовите и банковите документи да се пусне колона "Допълнителен текст"
11:37 Ticket #412 (Отваряне на subreport от Салда на контрагенти) closed by wqw
fixed
11:26 Ticket #416 (Плащане на валутни ф-ри през банка) created by pgbr
При плащане на валутни ф-ри през банка, при избор на ф-рата, …

11/24/2009:

18:23 Ticket #408 (Скин на продажби с партиди) closed by pgbr
fixed
18:21 Ticket #410 (Списък със заявки) closed by pgbr
fixed
17:48 Ticket #397 (Наличност по партиди) closed by pgbr
fixed
17:03 Ticket #329 (Форма за корекция на данни в/у приключени продажби) closed by pgbr
fixed
16:09 Ticket #403 (Свързани счетоводни документи) closed by wqw
fixed: Пипната UpdAccDocsDetails? да не връща sync Recordset за търговската …
16:04 Ticket #407 (Нова справка "Ценова листа с наличности") closed by pgbr
fixed
16:04 Ticket #406 (Справка "Сравняване салда контрагенти търг/счет с-ма") closed by pgbr
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.