Timeline


and

06/29/2010:

16:51 Ticket #555 (Сигнализация в приключен СД) created by deni
При складов документ в състояние приключен да няма сигнализация за …
16:45 Ticket #554 (Нови реквизити във филтрите за покупки и продажби) created by deni
Добавени са нови реквизити Модификация От/До? във филтър-формите …
16:40 Ticket #553 (Нови колони "Платено в периода" и "Платено в периода във валута" в ...) created by deni
Добавени са колони Платено в периода и Платено в периода във …
16:28 Ticket #552 (Предложение за дозареждане на склад) created by deni
Във формата за редакция на Складов документ, меню Средства е …
16:06 Ticket #551 (Лента с инструменти в поле за коментар при Контрагенти и Продукти) created by deni
В полето за коментар при формата за редакция на Контрагент и …
15:55 Ticket #9 (Toolbar за редакция на RTB) closed by deni
fixed
15:54 Ticket #514 (Предложение за дозареждане на склад) closed by deni
fixed
15:38 Ticket #539 (Избор на повече от един склад в справка Картон на продукт / материал) closed by deni
fixed
15:10 Ticket #515 (Нови реквизити във филтрите за покупки и продажби) closed by deni
fixed
12:58 Ticket #550 (Добавяне на панели за преглед) closed by deni
fixed
12:58 Ticket #550 (Добавяне на панели за преглед) created by deni
Добавени са панели за преглед в дясната част на списъците при: …
12:17 Ticket #521 (Добавяне и подобряване на панели за преглед) closed by deni
fixed
12:14 Ticket #528 (Сигнализиране на склад във форма за генерация) closed by deni
fixed
12:10 Ticket #511 (Платено в периода в списък продажби) closed by deni
fixed
12:01 Ticket #549 (Нова колона "Продадено кол." в справка "Достигнати Мин / Макс ...) closed by deni
fixed
11:58 Ticket #549 (Нова колона "Продадено кол." в справка "Достигнати Мин / Макс ...) created by deni
В Справка Достигнати Мин / Макс количества по складове е …
11:46 Ticket #533 (Справка Достигнати Мин / Макс количества по складвове да има колона ...) closed by deni
fixed

06/28/2010:

17:13 Ticket #548 (Въвеждане на Мин/Макс количества през форма Контрагент) created by deni
Във форма Контрагент - панел Списъци - Мин / Макс количества по …
16:10 Ticket #532 (Въвеждане на Мин/Макс количества през форма Контрагент) closed by deni
fixed
14:25 Ticket #547 (Описание на атрибути в номенклатури) created by wqw
- Да се популират описания на атрибути на форма за редакция на - …
14:22 Ticket #546 (Процент ДДС в ценови листи) created by wqw
Да взима ДДС от настойки на продукт в списъци с цени във форми за …
14:20 Ticket #545 (Предупреждение в редове на продажба за "сделка на загуба") created by wqw
- В редовете да калкулира средна цена в свързани (приключени) РСД и да …
14:16 Ticket #544 (Генерация от заявка само от разполагаеми количества) created by wqw
- Опция във формата за генерация - Да преценява и резервирани по …

06/26/2010:

19:57 Ticket #543 (Показване на Картон на стока директно от редовете на док.) created by wqw
- Във формите за редакция на документи от търговската система в …

06/24/2010:

16:47 Ticket #541 (Маркиране на задължителни реквизити) closed by deni
fixed
16:41 Ticket #542 (Нови реквизити във филтър форма на док. за заявки) created by wqw
В раздел контрагент добавяне селектори - Дилър - Поделение В списък …

06/23/2010:

15:13 Ticket #541 (Маркиране на задължителни реквизити) created by deni
Задължителните реквизити при попълване на Формите за редакция на …

06/22/2010:

11:13 Ticket #540 (Добавяне на поделение в справки за марж и рентабилност) created by wqw
- Във форми frmMngGrossMargeFilterXxx - добавяне на селектор на …

06/21/2010:

15:40 Ticket #539 (Избор на повече от един склад в справка Картон на продукт / материал) created by deni
В справка Картон на продукт / материал за количествен картон е …
15:30 Ticket #526 (Картон на продукт материал) closed by deni
fixed

06/18/2010:

13:50 Ticket #538 (Некоректен размер на DocNо при функции за извличане на плащания) created by alk
Заради размера на acc_Docs.DocNo се налага да се разшири колона …
10:57 Ticket #517 (Сигнализация недостатъчна наличност в складов док.) closed by deni
fixed
10:28 Ticket #530 (Редакция на категории на продукти от списъка) closed by deni
fixed
10:25 Ticket #522 (Подобряване на помощник първоначално стартиране) closed by deni
fixed
10:17 Ticket #524 (Уникалност на валутни курсове) closed by deni
fixed
10:12 Ticket #525 (Маркиране задължителни реквизити) closed by deni
fixed
10:08 Ticket #518 (Списък със служители) closed by deni
fixed
09:59 Ticket #531 (При отваряне на Продукт/материал системата гърми) closed by deni
fixed

06/17/2010:

14:24 Ticket #516 (Информация брой редове в дърво на списъци) closed by deni
fixed

06/16/2010:

18:07 Ticket #427 (Анулиране на продажба, ф-ра със запазване на номер) closed by deni
fixed
18:05 Ticket #537 (Анулиране на фактура със запазване на номер) closed by deni
fixed
18:02 Ticket #537 (Анулиране на фактура със запазване на номер) created by deni
При необходимост от анулиране на данъчен документ в системата, за да …
14:55 Ticket #536 (При Печат на ценови листи - Ценообразуване - грешна Последна доставна цена) created by deni
В Документ за покупка има един продукт на две различни цени. При …
11:25 Ticket #535 (Колона Категория на продукт в справка Движение на стоки в складовете) created by igbr
В справката Движение на стоки в складовете да се пусне колона …
11:20 Ticket #534 (Автоматично генериране на заявка към доставчик) created by igbr
Във форма Заявка към доставчик да може да се генерира …
10:31 Ticket #533 (Справка Достигнати Мин / Макс количества по складвове да има колона ...) created by igbr
В Справка Достигнати Мин / Макс количества по складове да се …
10:23 Ticket #532 (Въвеждане на Мин/Макс количества през форма Контрагент) created by igbr
Във форма Контрагент - панел Списъци е добавен нов списък за въвеждане …

06/15/2010:

17:42 Ticket #531 (При отваряне на Продукт/материал системата гърми) created by deni
При отваряне на Продукт/материал системата гърми Ambiguous column …

06/08/2010:

11:47 Ticket #530 (Редакция на категории на продукти от списъка) created by pgbr
При редакция на категории от списъка, не се актуализира системната …
11:43 Ticket #529 (Печат на ценови листи) created by pgbr
При печат на ценови листи да се взимат предвид и настроените …
11:41 Ticket #528 (Сигнализиране на склад във форма за генерация) created by pgbr
Във форма за генерация от продажба сигнализира с червен цвят …
11:38 Ticket #527 (Нови колони в списък документи при плащане (каса, банка)) created by pgbr
да се експонират колони %ф-ра и %прод/пок, както е в списъците с …
11:35 Ticket #526 (Картон на продукт материал) created by pgbr
Картона да има възможност да излиза крос-складове. Тази опция трябва …

06/04/2010:

16:02 Ticket #525 (Маркиране задължителни реквизити) created by wqw
1. Форми за редакция на номенклатури - Контрагенти - Продукти - …

06/02/2010:

09:22 Ticket #524 (Уникалност на валутни курсове) created by wqw
- При запис на валутни курсове да се проверява дали за тази дата вече …
09:18 Ticket #523 (Промяна на фон на форми помощници) created by wqw
- Ползваме vbWindowBackground (бял) - (wqw) frmOwnerDetails - …

06/01/2010:

10:51 Ticket #522 (Подобряване на помощник първоначално стартиране) created by wqw
- Търсене данни по ДДС № на потребител на продукта - Wizard UI - …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.