Timeline


and

08/25/2010:

10:55 Ticket #600 (Нов списък с прикачени файлове към продукт) created by wqw
- нов списък в раздел Списъци на форма за редакция на …

08/20/2010:

11:38 Ticket #599 (Ценови листи в редове на документ за покупка) created by deni
В бързия филтър на Документ за покупка е добавен падащ списък за …
11:24 Ticket #589 (Ценови листи в редове на док. за покупка) closed by deni
fixed

08/19/2010:

12:07 Ticket #587 (Нова бланка печат заявки) closed by deni
fixed
12:07 Ticket #598 (Нова бланка при печат на Заявки) created by deni
Добавена е нова бланка при печат на Заявка, в която са изключени …
10:45 Ticket #597 (Нов реквизит в служители "Трудов стаж по специалността") created by alk
Процентът прослужено време трябва да се начислява спрямо трудовия стаж …

08/18/2010:

14:58 Ticket #596 (Доработки в система за сигурност) created by deni
Добавен е нов раздел Ефективни права във форма за редакция на …
14:49 Ticket #588 (Доработки в система за сигурност) closed by deni
fixed
14:41 Ticket #590 (КДПрод за цена с промяна и на количества) closed by deni
fixed
14:27 Ticket #595 (Нов раздел във форма Начални салда на сметка) created by deni
Във форма Начални салда на сметка е добавен втори раздел …
14:20 Ticket #585 (Дизайн на форма Начални салда на сметка) closed by deni
fixed
14:07 Ticket #584 (Форма за избор на продукт) closed by deni
fixed

08/17/2010:

10:17 Ticket #581 (Поле за допълнителна информация) closed by deni
fixed

08/15/2010:

16:11 Ticket #594 (Изписване без признаци) created by wqw
Във връзка с [http://www.unicontsoft.com/forum/viewtopic.php?t=333

08/13/2010:

17:36 Ticket #593 (Денормализиране на "DocState" в редовете на каса, банка) created by pgbr
15:54 Ticket #592 (Нова функция "Актуализация на налични количества" в док. за ревизия) created by pgbr
1. В "Средства", да се добави опция за актуализация на наличните …
15:50 Ticket #591 (PDA Export/Import) created by pgbr
1. Да се добави панел със списък на категориите продукти, които ще се …

08/11/2010:

10:23 Ticket #590 (КДПрод за цена с промяна и на количества) created by deni
При приключване на КДПрод за цена с промени както в цена, така и в …

08/09/2010:

11:50 Ticket #589 (Ценови листи в редове на док. за покупка) created by wqw
- В бързия филтър на редовете на док. за покупка добавени - падащ …

08/06/2010:

16:35 Ticket #588 (Доработки в система за сигурност) created by wqw
- Нов раздел Ефективни права във форма за редакция на потребител …

08/04/2010:

13:33 Ticket #587 (Нова бланка печат заявки) created by wqw
Без следните реквизити - тел. на контрагент - email на контрагент

08/02/2010:

21:00 Ticket #586 (Rollback на тригери) created by wqw
Security тригери след RAISERROR да правят и ROLLBACK
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.