Timeline


and

10/26/2010:

16:42 Ticket #629 (Синтетична визуализация в справка Хронология на брак и липси в складове) created by alk
* Синтетичната визуализация е по продукти (без да се съобразява с …
14:10 Ticket #628 (Нова колона Дилър при избор на свързан док.) created by pgbr
Във селекторите за избор на документ в банка и каса, да се добави …
14:09 Ticket #627 (Експорт на данни към PDA) created by pgbr
1. Да се прецизира списъка с контрагенти спрямо дилъри 2. Да се …
14:06 Ticket #626 (PDA Експорт Импорт) created by pgbr
В настройките за всеки дилър да се добави опция с която да се указва …
14:03 Ticket #625 (Контрагенти, поделения и дилъри) created by pgbr
Едно поделение може да бъде обслужване от повече от един дилър. Ако …
13:56 Ticket #503 (Интеграция с Баркод системи) closed by pgbr
fixed

10/18/2010:

16:31 Ticket #624 (DeadLock при приключване на Предавателен протокол между складове) created by igbr
При приключване на Предавателен протокол между складове, системата …
11:56 Ticket #623 (Заглавие на всяка страница) created by deni
В настройки при печат са добавени следните опции за всички видове …

10/15/2010:

10:30 Ticket #613 (Тотали на количествата по категории при SG09 и SG13) closed by deni
fixed
10:28 Ticket #618 (Нови реквизити във Форма за корекция на приключен документ) closed by deni
fixed

10/14/2010:

17:33 Ticket #622 (Невъзможно приключване на РСД) closed by deni
invalid
17:03 Ticket #622 (Невъзможно приключване на РСД) created by deni
Генерираме РСД1 към продажба с опер.№05, след което генерираме ПСД с …

10/13/2010:

15:10 Ticket #610 (Нова група типове док. във док. за продажба) closed by deni
fixed

10/12/2010:

16:18 Ticket #621 (Достъп до данни) created by deni
При приключване на продажба с генериране и приключване на касов док. …

10/11/2010:

17:20 Ticket #614 (Добавяне на колона "Партида" в печат на складов документ) closed by deni
fixed
17:11 Ticket #617 (Корекция на Валутен крус) closed by deni
fixed
12:06 Ticket #619 (Смяна парола) closed by deni
fixed
12:01 Ticket #580 (Настройки за печат на документ от тип оферта) closed by wqw
wontfix: Тази несъвместимост между RichEdit 4.1 компонента, който ползваме и …
11:56 Ticket #620 (Настройка печат документи) created by wqw
- Добавяне настройка Заглавие на всяка страница - Добавяне …
10:40 Ticket #619 (Смяна парола) created by deni
При настройка на потребител Без парола и създаване на такава …

10/08/2010:

15:51 Ticket #618 (Нови реквизити във Форма за корекция на приключен документ) created by alk
Във формата за корекция на приключен документ в Док за продажби да се …

10/07/2010:

11:02 Ticket #617 (Корекция на Валутен крус) created by igbr
При корекция на Валутен керс, системата дава че вече има въведн курс …

10/05/2010:

18:06 Ticket #616 (Добавяне на колона "Дата падеж" в Документи за заявка) created by alk
Генерациите на покупки и продажби се съобразяват с датата.
18:00 Ticket #615 (Фиксиране на размер на поле Док. No в счетоводни документи) created by alk
Размерът се променя до 10 символа само за Данъчни документи за …
17:58 Ticket #614 (Добавяне на колона "Партида" в печат на складов документ) created by alk
в SG03

10/04/2010:

17:10 Ticket #613 (Тотали на количествата по категории при SG09 и SG13) created by deni
Добавяне тотали на количествата по категории при печат на Документ за …

09/27/2010:

09:29 Ticket #607 (Имперсониране на потребител от администратор) closed by deni
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.