Timeline


and

01/13/2011:

18:06 Ticket #709 (Export PDA) created by pgbr
В настройката на дилъра, на първия таб, да се добави комбо с тип на …
13:42 Ticket #699 (Нови колони в док. за продажба) closed by deni
fixed
12:20 Ticket #708 (Осчетоводяване на аванс) created by wqw
В редовете признака трябва да стане контрагента титуляр на фактурата. …
12:02 Ticket #707 (BUG: Добавяне на FKs към nom_AccAccounts(Code)) created by alk
- acc_Wizard(Acc_Code) - acc_Wizard(Acc_Code2) - …
09:51 Ticket #706 (Нов шаблон за печат на документи) closed by deni
fixed
09:51 Ticket #706 (Нов шаблон за печат на документи) created by deni
Създаден е нов шаблон за печат на Документ за продажба / Фактура за …
09:48 Ticket #700 (Нов шаблон за печат на стокова и фактура за Пикадили) closed by deni
fixed

01/12/2011:

11:32 Ticket #703 (BUG: Заявка към доставчик за дозареждане на склад) closed by deni
fixed
11:06 Ticket #705 (Нова колона Поверителност) closed by deni
fixed
11:06 Ticket #705 (Нова колона Поверителност) created by deni
Добавена е нова колона Поверителност в списъци с документи и в …
11:00 Ticket #698 (Нова колона Конфиденциалност) closed by deni
fixed
10:27 Ticket #704 (Активни категории за списък Продукти) created by pgbr
В категории на продукти да се пусне чек коя група да участва в Quick …
09:58 Ticket #703 (BUG: Заявка към доставчик за дозареждане на склад) created by deni
При генериране на заявка за дозареждане, след избор на склад и …

01/11/2011:

13:18 Ticket #261 (Нови колони и реквизити в док. за ревизия) closed by pgbr
duplicate
11:03 Ticket #696 (Генериране на начални салда за следващата година) closed by pgbr
fixed
11:02 Ticket #702 (Генериране на начални салда в счетоводството) created by pgbr
Нов помощник за генериране на начални салда за година в счетоводството
11:01 Ticket #701 (Филтриране на списъци по ниво на конфиденциалност) created by pgbr
Във филтрите на списъци да се добави комбо-бокс със следните …
10:46 Ticket #700 (Нов шаблон за печат на стокова и фактура за Пикадили) created by pgbr
10:44 Ticket #699 (Нови колони в док. за продажба) created by pgbr
В документа за продажба да се добавят 2 нови колони: - Заявено …

01/07/2011:

11:35 Ticket #698 (Нова колона Конфиденциалност) created by wqw
Добавяне във - списъци с документи - редове на форми за редакция на …

01/04/2011:

15:41 Ticket #697 (Групово плащане в каса) closed by deni
fixed
15:41 Ticket #697 (Групово плащане в каса) created by deni
Добавена е опция Групово плащане във формата за редакция на …
15:37 Ticket #678 (Групово плащане в каса) closed by deni
fixed

12/30/2010:

18:01 Ticket #696 (Генериране на начални салда за следващата година) created by pgbr
14:06 Ticket #695 (Бърз филтър на начални салда на сметки) created by pgbr
- В quick филтър на началните сала в счетоводството да се добави …

12/28/2010:

17:47 Ticket #694 (BUG: Служители) created by deni
При въвеждане Дата на раждане на служител системата да допуска …

12/23/2010:

10:19 Ticket #693 (POS: Бързо създаване на кредитен документ) created by wqw
При въвеждане на отрицателно количество автоматично: - Сменя типа на …

12/22/2010:

17:56 Ticket #692 (BUG: Тригери на редове на док. не в редакция) created by wqw
Забрана за редакция на редове при state на header - приключен - …

12/20/2010:

16:05 Ticket #691 (Генериране на Продажба от Заявка от клиент) created by deni
Когато се генерира продажба от клиентска заявка: 1. да се …

12/18/2010:

01:44 Ticket #624 (DeadLock при приключване на Предавателен протокол между складове) closed by wqw
fixed
01:44 Ticket #492 (Добавяне на тип баркодове "Тегловен") closed by wqw
fixed
01:43 Ticket #495 (Ревизия на Clustered Index-и) closed by wqw
fixed
01:43 Ticket #574 (Вдигане на FKs във sys_Users) closed by wqw
fixed
01:43 Ticket #586 (Rollback на тригери) closed by wqw
fixed
01:42 Ticket #593 (Денормализиране на "DocState" в редовете на каса, банка) closed by wqw
fixed
01:25 Ticket #690 (Нова колона шифър на персона) created by wqw
- В списък персони добавяне на колона шифър подпис - Скинове на …

12/16/2010:

17:57 Ticket #689 (Права на групи по продукти) closed by deni
fixed
17:57 Ticket #689 (Права на групи по продукти) created by deni
Във форма за редакция на Продукт/ материал, раздел …
17:27 Ticket #668 (Права на групи по продукти) closed by deni
fixed
15:45 Ticket #688 (Нова скин за печат на складови документи) closed by deni
fixed
15:45 Ticket #688 (Нова скин за печат на складови документи) created by deni
Добавен е нов скин за печат на складови документи: SG05-Графичен …
15:45 Ticket #680 (Нова скин за печат на складови документи) closed by deni
fixed
15:11 Ticket #674 (Промени в справка "Брой продажби по артикули") closed by deni
fixed
12:00 Ticket #687 (Нови реквизити в печат на Гаранционни карти) closed by deni
fixed
12:00 Ticket #687 (Нови реквизити в печат на Гаранционни карти) created by deni
При печат на Гаранционна карта са добавени нови реквизити в …
11:55 Ticket #630 (Нови реквизити в печат на гаранционни карти) closed by deni
fixed
11:53 Ticket #667 (Нова номенклатура "Маршрути") closed by deni
fixed

12/14/2010:

17:55 Ticket #686 (BUG: Марж% с отрицателна стойност) created by deni
Ако имаме приход на склада с отрицателен знак, Марж% да е с …
12:09 Ticket #667 (Нова номенклатура "Маршрути") reopened by alk
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.