Timeline


and

02/06/2011:

15:51 Ticket #399 (Осчетоводяване на аванс във валута) closed by wqw
duplicate
15:51 Ticket #399 (Осчетоводяване на аванс във валута) reopened by wqw
15:50 Ticket #399 (Осчетоводяване на аванс във валута) closed by wqw
fixed
15:45 Ticket #672 (POS: Поддръжка Daisy Micro в режим ФП) closed by wqw
fixed
15:45 Ticket #671 (POS: Отчети на виртуален ФП) closed by wqw
fixed
15:45 Ticket #608 (POS: Реализиране на асинхронни операции) closed by wqw
fixed

01/31/2011:

13:59 Ticket #715 (BUG: Справка Продажби/Плащания) created by igbr
Пускаме справката Продажби/Плащания? за контрагент, за които имаме …

01/26/2011:

22:35 Ticket #714 (POS: Печат фактури) created by wqw
- Дата на данъчно събитие

01/25/2011:

17:35 Ticket #713 (Фалшива тревога от Avira AntiVir) created by wqw
Файлове на Dreem Personal - DreemCnt15.rll - sqlservr.exe

01/21/2011:

11:46 Ticket #712 (Бланка за печат на документи "Меркатор") created by deni
Да се добави Обект и адрес на доставка в Допълнително …

01/18/2011:

16:49 Ticket #711 (Нови колони в справка Реализация) closed by deni
fixed
16:49 Ticket #711 (Нови колони в справка Реализация) created by deni
В Списък с данни на справка Реализация за категории …
16:44 Ticket #710 (Нови колони в справка Реализация) closed by deni
fixed

01/17/2011:

17:10 Ticket #710 (Нови колони в справка Реализация) created by pgbr
В списък данни на справката да се добавят колони: - Стойност на …

01/14/2011:

10:52 Ticket #694 (BUG: Служители) closed by deni
fixed

01/13/2011:

18:06 Ticket #709 (Export PDA) created by pgbr
В настройката на дилъра, на първия таб, да се добави комбо с тип на …
13:42 Ticket #699 (Нови колони в док. за продажба) closed by deni
fixed
12:20 Ticket #708 (Осчетоводяване на аванс) created by wqw
В редовете признака трябва да стане контрагента титуляр на фактурата. …
12:02 Ticket #707 (BUG: Добавяне на FKs към nom_AccAccounts(Code)) created by alk
- acc_Wizard(Acc_Code) - acc_Wizard(Acc_Code2) - …
09:51 Ticket #706 (Нов шаблон за печат на документи) closed by deni
fixed
09:51 Ticket #706 (Нов шаблон за печат на документи) created by deni
Създаден е нов шаблон за печат на Документ за продажба / Фактура за …
09:48 Ticket #700 (Нов шаблон за печат на стокова и фактура за Пикадили) closed by deni
fixed

01/12/2011:

11:32 Ticket #703 (BUG: Заявка към доставчик за дозареждане на склад) closed by deni
fixed
11:06 Ticket #705 (Нова колона Поверителност) closed by deni
fixed
11:06 Ticket #705 (Нова колона Поверителност) created by deni
Добавена е нова колона Поверителност в списъци с документи и в …
11:00 Ticket #698 (Нова колона Конфиденциалност) closed by deni
fixed
10:27 Ticket #704 (Активни категории за списък Продукти) created by pgbr
В категории на продукти да се пусне чек коя група да участва в Quick …
09:58 Ticket #703 (BUG: Заявка към доставчик за дозареждане на склад) created by deni
При генериране на заявка за дозареждане, след избор на склад и …

01/11/2011:

13:18 Ticket #261 (Нови колони и реквизити в док. за ревизия) closed by pgbr
duplicate
11:03 Ticket #696 (Генериране на начални салда за следващата година) closed by pgbr
fixed
11:02 Ticket #702 (Генериране на начални салда в счетоводството) created by pgbr
Нов помощник за генериране на начални салда за година в счетоводството
11:01 Ticket #701 (Филтриране на списъци по ниво на конфиденциалност) created by pgbr
Във филтрите на списъци да се добави комбо-бокс със следните …
10:46 Ticket #700 (Нов шаблон за печат на стокова и фактура за Пикадили) created by pgbr
10:44 Ticket #699 (Нови колони в док. за продажба) created by pgbr
В документа за продажба да се добавят 2 нови колони: - Заявено …

01/07/2011:

11:35 Ticket #698 (Нова колона Конфиденциалност) created by wqw
Добавяне във - списъци с документи - редове на форми за редакция на …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.