Timeline


and

03/10/2011:

12:07 Ticket #708 (Осчетоводяване на аванс) closed by pgbr
fixed: Това си работеше, но на аванса трябваше да му бъде вдигнат чека "Счет. …

03/09/2011:

15:27 Ticket #745 (Подобрения - валутни фактури) created by deni
- Допълнително наименование на банковата с/ка: във фактурата да …

03/08/2011:

17:40 Ticket #737 (Автоматично унищожаване свързани складови док. с ПЗК/ ПВСК) closed by pgbr
fixed
14:47 Ticket #744 (Нов реквизит Клас по подразбиране в продукти) closed by pgbr
fixed
14:47 Ticket #744 (Нов реквизит Клас по подразбиране в продукти) created by pgbr
Тази колона се отпечатва в стоковата разписка на Пикадили
14:45 Ticket #712 (Бланка за печат на документи "Меркатор") closed by pgbr
fixed: Обект и адрес на доставка са добавени в стоковата и във …
10:31 Ticket #683 (BUG: Промяна типа на контргагент от тип Склад) closed by deni
fixed
10:31 Ticket #743 (Промяна типа на контргагент от тип Склад) closed by deni
fixed
10:31 Ticket #743 (Промяна типа на контргагент от тип Склад) created by deni
Когато се налага промяна типа на контрагент, въведен като Склад, …

02/28/2011:

17:01 Ticket #740 (Грешка при генериране на Фактура от няколко покупки) closed by deni
fixed
16:57 Ticket #742 (Филтриране на списъци по поверителност) closed by deni
fixed
16:57 Ticket #742 (Филтриране на списъци по поверителност) created by deni
Добавен е нов критерий Поверителност за филтриране на списъци с …
16:27 Ticket #701 (Филтриране на списъци по ниво на конфиденциалност) closed by deni
fixed

02/24/2011:

17:41 Ticket #741 (Грешка при генериране на Фактура от няколко покупки) closed by deni
duplicate
17:40 Ticket #741 (Грешка при генериране на Фактура от няколко покупки) created by deni
При генериране на Фактура от няколко покупки: […] За продажби няма …
17:40 Ticket #740 (Грешка при генериране на Фактура от няколко покупки) created by deni
При генериране на Фактура от няколко покупки: […] За продажби няма …

02/23/2011:

10:26 Ticket #739 (POS: Бързо създаване на кредитен документ) closed by deni
fixed
10:26 Ticket #739 (POS: Бързо създаване на кредитен документ) created by deni
При въвеждане на отрицателно количество, автоматично тип на документа …
10:14 Ticket #693 (POS: Бързо създаване на кредитен документ) closed by deni
fixed

02/18/2011:

11:07 Ticket #724 (Нови реквизити във филтър на справка Продажби по продукти/материали) closed by deni
fixed

02/17/2011:

17:19 Ticket #738 (Ценови листи в Документи за ревизия) closed by deni
fixed
17:19 Ticket #738 (Ценови листи в Документи за ревизия) created by deni
Във формата за генерация на Протокол за ревизия е добавена …
17:01 Ticket #669 (Ценообразуване в док. за ревизия) closed by deni
fixed
10:13 Ticket #723 (Предупреждение за надхвърлен кредитен лимит на контрагент) closed by deni
fixed
10:13 Ticket #721 (Нова колона Поделение в справка Реализация) closed by deni
fixed

02/16/2011:

11:44 Ticket #675 (Промяна в справка "Картон на контрагент") closed by deni
fixed
11:41 Ticket #718 (Нова колона Категории в списък Ценови листи на форма за редакция на ...) closed by deni
fixed
09:55 Ticket #737 (Автоматично унищожаване свързани складови док. с ПЗК/ ПВСК) created by deni
При унищожаване на ПЗК и ПВСК автоматично да се унищожават свързаните …

02/15/2011:

14:45 Ticket #736 (Бърз филтър - неактивни позиции) created by igbr
Във всички бързи филтри, неактивните позиции да се показват: …
10:40 Ticket #595 (Нов раздел във форма Начални салда на сметка) closed by deni
duplicate
10:39 Ticket #595 (Нов раздел във форма Начални салда на сметка) reopened by deni

02/14/2011:

13:58 Ticket #735 (Нови колони в списък Документи за продажба) closed by deni
fixed
13:58 Ticket #735 (Нови колони в списък Документи за продажба) created by deni
В списък с Документи за продажба са добавени нови колони: * …
13:50 Ticket #734 (Нови настройки в Автоматичен осчетоводител) closed by deni
fixed
13:50 Ticket #734 (Нови настройки в Автоматичен осчетоводител) created by deni
В Автоматичен осчетоводител за Касови документи и …
13:32 Ticket #733 (Фалшива тревога от Avira AntiVir) closed by deni
fixed
13:32 Ticket #733 (Фалшива тревога от Avira AntiVir) created by deni
Проблемът с файлове на Dreem Personal, регистрирани като вирус …
12:46 Ticket #732 (Бърз филтър на начални салда на сметки) closed by deni
fixed
12:46 Ticket #732 (Бърз филтър на начални салда на сметки) created by deni
В бързия филтър на Начални салда в Счетоводство са …
12:42 Ticket #731 (Генериране на начални салда в счетоводството) closed by deni
fixed
12:42 Ticket #731 (Генериране на начални салда в счетоводството) created by deni
В Счетоводство е въведен нов помощник за генериране на …
12:35 Ticket #730 (Добавяне на осигуровки за 2011 г.) closed by deni
fixed
12:35 Ticket #730 (Добавяне на осигуровки за 2011 г.) created by deni
В Референтни номенклатури са добавени само проценти на …
12:31 Ticket #729 (Нови колони в Документ за продажба) closed by deni
fixed
12:31 Ticket #729 (Нови колони в Документ за продажба) created by deni
Добавени са нови колони в Документ за продажба: * …
12:22 Ticket #728 (POS: Отчети на виртуален фискален принтер) closed by deni
fixed
12:22 Ticket #728 (POS: Отчети на виртуален фискален принтер) created by deni
* Отчет на оператор - оборот на текущия оператор към момента на …
11:22 Ticket #719 (Складови документ - падащ прозорец за избор на Склад) closed by deni
fixed
11:21 Ticket #727 (Доработка справка Върнати стоки) created by deni
В справка Върнати стоки е добавена нова опция На …
11:07 Ticket #725 (Доработки в справка Върнати стоки от клиенти) closed by deni
fixed
10:02 Ticket #722 (Нов реквизит Код на транзакция в Док. за продажба) closed by deni
fixed
09:35 Ticket #713 (Фалшива тревога от Avira AntiVir) closed by deni
fixed

02/11/2011:

17:02 Ticket #488 (Генерация на АРПВ и РПВ в счетоводство) closed by deni
fixed
15:51 Ticket #716 (Добавяне на осигуровки за 2011 г.) closed by deni
fixed
15:50 Ticket #702 (Генериране на начални салда в счетоводството) closed by deni
fixed
15:50 Ticket #726 (Нови реквизити във форма за Печат на ценови листи) closed by deni
fixed
15:49 Ticket #726 (Нови реквизити във форма за Печат на ценови листи) created by deni
Добавени са нови реквизити във форма за Печат на ценови листи, …
15:41 Ticket #717 (Нови реквизити във Форма за печат на ценови листи) closed by deni
fixed
13:51 Ticket #725 (Доработки в справка Върнати стоки от клиенти) created by alk
* Справката работи и с опция за върнати стоки на доставчици. * …
12:16 Ticket #724 (Нови реквизити във филтър на справка Продажби по продукти/материали) created by alk
* Добавена опция за визуализация по продукти и цени * Добавен раздел …
12:12 Ticket #723 (Предупреждение за надхвърлен кредитен лимит на контрагент) created by alk
- В Администрация | Настройки нова опция Проверка на кредитен …
12:08 Ticket #722 (Нов реквизит Код на транзакция в Док. за продажба) created by alk
- В раздел Допълнителни
12:07 Ticket #721 (Нова колона Поделение в справка Реализация) created by alk
- Визуализира се код (а не име), защото мястото е доста ограничено.

02/10/2011:

12:40 Ticket #720 (Доработка генерация на счетоводни записвания от ДА) created by alk
Автоматичният счетоводител да се съобразява с групи по водещи сметки.

02/08/2011:

16:43 Ticket #695 (Бърз филтър на начални салда на сметки) closed by deni
fixed
16:42 Ticket #715 (BUG: Справка Продажби/Плащания) closed by deni
fixed
11:23 Ticket #719 (Складови документ - падащ прозорец за избор на Склад) created by igbr
В Складовите документи и Ревизиите, падащия прозорец да избор на склад …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.