Timeline


and

03/19/2011:

19:22 Ticket #748 (Статуси на счетоводни док.) created by wqw
- Редакция на статус от списък с док. и детайл форма - Колона …
18:15 Ticket #747 (Права на групи върху данни) created by wqw
- Добавяне на служебна група Потребител създаване

03/14/2011:

09:39 Ticket #746 (Печат на Складов документ - SG05) created by igbr
Това е печат за IVB. Да се пусне сортировка по продукт

03/10/2011:

12:07 Ticket #708 (Осчетоводяване на аванс) closed by pgbr
fixed: Това си работеше, но на аванса трябваше да му бъде вдигнат чека "Счет. …

03/09/2011:

15:27 Ticket #745 (Подобрения - валутни фактури) created by deni
- Допълнително наименование на банковата с/ка: във фактурата да …

03/08/2011:

17:40 Ticket #737 (Автоматично унищожаване свързани складови док. с ПЗК/ ПВСК) closed by pgbr
fixed
14:47 Ticket #744 (Нов реквизит Клас по подразбиране в продукти) closed by pgbr
fixed
14:47 Ticket #744 (Нов реквизит Клас по подразбиране в продукти) created by pgbr
Тази колона се отпечатва в стоковата разписка на Пикадили
14:45 Ticket #712 (Бланка за печат на документи "Меркатор") closed by pgbr
fixed: Обект и адрес на доставка са добавени в стоковата и във …
10:31 Ticket #683 (BUG: Промяна типа на контргагент от тип Склад) closed by deni
fixed
10:31 Ticket #743 (Промяна типа на контргагент от тип Склад) closed by deni
fixed
10:31 Ticket #743 (Промяна типа на контргагент от тип Склад) created by deni
Когато се налага промяна типа на контрагент, въведен като Склад, …

02/28/2011:

17:01 Ticket #740 (Грешка при генериране на Фактура от няколко покупки) closed by deni
fixed
16:57 Ticket #742 (Филтриране на списъци по поверителност) closed by deni
fixed
16:57 Ticket #742 (Филтриране на списъци по поверителност) created by deni
Добавен е нов критерий Поверителност за филтриране на списъци с …
16:27 Ticket #701 (Филтриране на списъци по ниво на конфиденциалност) closed by deni
fixed

02/24/2011:

17:41 Ticket #741 (Грешка при генериране на Фактура от няколко покупки) closed by deni
duplicate
17:40 Ticket #741 (Грешка при генериране на Фактура от няколко покупки) created by deni
При генериране на Фактура от няколко покупки: […] За продажби няма …
17:40 Ticket #740 (Грешка при генериране на Фактура от няколко покупки) created by deni
При генериране на Фактура от няколко покупки: […] За продажби няма …

02/23/2011:

10:26 Ticket #739 (POS: Бързо създаване на кредитен документ) closed by deni
fixed
10:26 Ticket #739 (POS: Бързо създаване на кредитен документ) created by deni
При въвеждане на отрицателно количество, автоматично тип на документа …
10:14 Ticket #693 (POS: Бързо създаване на кредитен документ) closed by deni
fixed

02/18/2011:

11:07 Ticket #724 (Нови реквизити във филтър на справка Продажби по продукти/материали) closed by deni
fixed

02/17/2011:

17:19 Ticket #738 (Ценови листи в Документи за ревизия) closed by deni
fixed
17:19 Ticket #738 (Ценови листи в Документи за ревизия) created by deni
Във формата за генерация на Протокол за ревизия е добавена …
17:01 Ticket #669 (Ценообразуване в док. за ревизия) closed by deni
fixed
10:13 Ticket #723 (Предупреждение за надхвърлен кредитен лимит на контрагент) closed by deni
fixed
10:13 Ticket #721 (Нова колона Поделение в справка Реализация) closed by deni
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.