Timeline


and

04/18/2011:

22:58 Ticket #753 (Генерация на заявка към доставчик) created by wqw
- На база заявки от клиенти Дублиран с #1170

04/08/2011:

15:23 Ticket #752 (Невъзможно приключване на КИПрод за цена) created by deni
При генериране на КДПрод,тип Корекция на цени към няколко Продажби, …

04/05/2011:

17:29 Ticket #621 (Достъп до данни) closed by deni
fixed

04/01/2011:

12:29 Ticket #751 (Разпределяне на отстъпка) created by deni
Във форма за редакция на Документ за покупка, меню …

03/30/2011:

15:06 Ticket #750 (POS: Поддръжка Eltrade касови апарати в режим ФП) created by wqw
15:02 Ticket #714 (POS: Печат фактури) closed by wqw
fixed
15:01 Ticket #707 (BUG: Добавяне на FKs към nom_AccAccounts(Code)) closed by wqw
fixed
15:01 Ticket #692 (BUG: Тригери на редове на док. не в редакция) closed by wqw
fixed: Пипнати още тригери на - v_acc_DocsDetailsInt - v_bnk_DocsDetailsInt …

03/25/2011:

10:30 Ticket #749 (Форма за печат "Пикадили") created by deni
Добавяне на Доставчик No и Поръчка No.

03/19/2011:

19:22 Ticket #748 (Статуси на счетоводни док.) created by wqw
- Редакция на статус от списък с док. и детайл форма - Колона …
18:15 Ticket #747 (Права на групи върху данни) created by wqw
- Добавяне на служебна група Потребител създаване
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.