Timeline


and

05/03/2011:

10:22 Ticket #752 (Невъзможно приключване на КИПрод за цена) closed by deni
fixed

04/18/2011:

22:58 Ticket #753 (Генерация на заявка към доставчик) created by wqw
- На база заявки от клиенти Дублиран с #1170

04/08/2011:

15:23 Ticket #752 (Невъзможно приключване на КИПрод за цена) created by deni
При генериране на КДПрод,тип Корекция на цени към няколко Продажби, …

04/05/2011:

17:29 Ticket #621 (Достъп до данни) closed by deni
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.