Timeline


and

07/28/2011:

10:36 Ticket #778 (BUG: Визуализират се GUID-ове в справката Стоки без продажби) created by igbr
Справката Стоки без продажби, в изглед списък с данни, групата и …

07/21/2011:

18:20 Ticket #777 (Добавяне на валута при групово плащане) created by wqw
В Средства | Групово плащане в детайл форма на касови ордери …

07/16/2011:

18:42 Ticket #776 (Нова номенклатура Програми за лоялност) created by wqw
- Описане - Справки

07/11/2011:

01:41 Ticket #775 (BUG: Грешно поделение при ген. на фактура) created by wqw

07/08/2011:

15:38 Ticket #774 (Трансформация при осчетоводяване) closed by deni
fixed
15:38 Ticket #774 (Трансформация при осчетоводяване) created by deni
Във форма за редакция на Продукт е добавен атрибут Счетоводен …
15:33 Ticket #755 (Трансформация при осчетоводяване) closed by deni
fixed
13:48 Ticket #773 (BUG: Отрицателни количества в AvgPrice4) created by wqw
- Предотвратяване на Arithmetic overflow при калкулиране на running …

07/06/2011:

17:21 Ticket #767 (Нов списък Кодове на контрагенти (на този доставчик) в детайл форма на ...) closed by deni
fixed
11:07 Ticket #772 (Издател документ в Документи за заявка) created by deni
Настройката за издател на документа, обвързан с контрагента, да работи …

07/05/2011:

17:20 Ticket #771 (BUG: Печат на Ценови листи) created by igbr
При печат на Ценови листи, има следния проблем: При настроен …
17:17 Ticket #770 (Документи за заявка) created by igbr
Да се пусне Поръчка No и Поръчка Дата в документа за Заявка. При …

07/01/2011:

13:30 Ticket #769 (Документи за заявка) created by igbr
В Документите за заявка колоната Общо бруто тегло да се закръгли да …
10:47 Ticket #768 (Нови реквизити за локализация) created by wqw
- В банкови сметки на контрагент - Колона Наименование -> Описание …

06/30/2011:

16:17 Ticket #767 (Нов списък Кодове на контрагенти (на този доставчик) в детайл форма на ...) created by deni
Във форма за редакция на Контрагент, панел Списъци е …
16:04 Ticket #762 (Нов списък Кодове на контрагенти (на този доставчик) в детайл форма на ...) closed by deni
fixed
15:38 Ticket #749 (Форма за печат "Пикадили") closed by deni
fixed
13:25 Ticket #766 (Невъзможно стартиране на MSDE на 3 или 6 core-ови процесори (Athlon)) created by wqw
- Добавяне на флагове за прескачане на проверка за брой процесори …

06/29/2011:

17:28 Ticket #761 (Коментар при печат) closed by deni
fixed
17:21 Ticket #763 (Нов реквизит Дан. събитие във форма за генерация от продажби) closed by deni
fixed
17:21 Ticket #765 (Нов реквизит във форма за генерация от продажби) closed by deni
fixed
17:21 Ticket #765 (Нов реквизит във форма за генерация от продажби) created by deni
Добавен е нов реквизит Данъчно събитие във форма за генерация от …
15:09 Ticket #764 (Редактиране на бланки за печат на документи) created by wqw
- промяна на текстове на етикети - Caption - промяна на други …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.