Timeline


and

08/11/2011:

15:54 Ticket #783 (POS: Поддръжка Tremol (Zeka) касови апарати и ФП) created by wqw
15:18 Ticket #782 (Добавяне на валута при Групово плащане) closed by deni
fixed
15:18 Ticket #782 (Добавяне на валута при Групово плащане) created by deni
В детайл форма на Касови документи, меню Средства | Групово …
15:12 Ticket #777 (Добавяне на валута при групово плащане) closed by deni
fixed

08/10/2011:

15:36 Ticket #768 (Нови реквизити за локализация) closed by deni
fixed
14:45 Ticket #781 (Нова колона Шифър на персона) closed by deni
fixed
14:45 Ticket #781 (Нова колона Шифър на персона) created by deni
Във форма за редакция на Контрагент, раздел Списъци | …
14:37 Ticket #690 (Нова колона шифър на персона) closed by deni
fixed
14:12 Ticket #780 (Нови реквизити в "Контрагенти | Списъци") closed by deni
fixed
14:12 Ticket #780 (Нови реквизити в "Контрагенти | Списъци") created by deni
Във форма за редакция на Контрагент, панел Списъци | Банкови …
11:28 Ticket #769 (Документи за заявка) closed by deni
fixed

08/07/2011:

01:22 Ticket #779 (BUG: Проверка работни периоди в счетоводство) created by wqw
- да позволява приключване на док. дата от заключен период, ако дата …

07/28/2011:

10:36 Ticket #778 (BUG: Визуализират се GUID-ове в справката Стоки без продажби) created by igbr
Справката Стоки без продажби, в изглед списък с данни, групата и …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.