Timeline


and

09/02/2011:

16:25 Ticket #786 (Тотали за Количество в справка Продажби по продукти) created by deni
Добавяне на Тотали за Количество в справка Продажби по …

09/01/2011:

16:11 Ticket #785 (BUG: Експорт Декларация 1 в ТРЗ) created by wqw
- Корекция Облагаем доход (кол. 90) - Col90 = Вноски - суми: За …
13:27 Ticket #784 (POS: нови реквизити при печат бележки с клиентска карта) created by wqw
Допълнително печат на: - Име на контрагент - Номер клиентска карта …

08/11/2011:

15:54 Ticket #783 (POS: Поддръжка Tremol (Zeka) касови апарати и ФП) created by wqw
15:18 Ticket #782 (Добавяне на валута при Групово плащане) closed by deni
fixed
15:18 Ticket #782 (Добавяне на валута при Групово плащане) created by deni
В детайл форма на Касови документи, меню Средства | Групово …
15:12 Ticket #777 (Добавяне на валута при групово плащане) closed by deni
fixed

08/10/2011:

15:36 Ticket #768 (Нови реквизити за локализация) closed by deni
fixed
14:45 Ticket #781 (Нова колона Шифър на персона) closed by deni
fixed
14:45 Ticket #781 (Нова колона Шифър на персона) created by deni
Във форма за редакция на Контрагент, раздел Списъци | …
14:37 Ticket #690 (Нова колона шифър на персона) closed by deni
fixed
14:12 Ticket #780 (Нови реквизити в "Контрагенти | Списъци") closed by deni
fixed
14:12 Ticket #780 (Нови реквизити в "Контрагенти | Списъци") created by deni
Във форма за редакция на Контрагент, панел Списъци | Банкови …
11:28 Ticket #769 (Документи за заявка) closed by deni
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.