Timeline


and

10/14/2011:

17:35 Ticket #788 (До разполагаеми количества в склад) created by deni
При генериране на ДПрод от заявка с чек До разполагаеми количества …

09/20/2011:

13:29 Ticket #787 (BUG: Обединяване редове на документ) created by wqw
- в записаната има division by zero ако сумата на количеството за …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.