Timeline


and

10/18/2011:

13:30 Ticket #791 (BUG: Справка вземания и задължения по падежи) created by pgbr
Справкара работи бавно когато се зададе по-голям прериод и дълър. Меик …

10/17/2011:

13:21 Ticket #790 (Проследяване на заявки) created by deni
1. Случаи на некоректна Стойност без ДДС(Списък с данни) в …
12:04 Ticket #789 (Ценообразуване на подчинени ценови листи) created by wqw
1. Промяна на дефиницията на ценова листа - В панел ценообразуване …

10/14/2011:

17:35 Ticket #788 (До разполагаеми количества в склад) created by deni
При генериране на ДПрод от заявка с чек До разполагаеми количества …

09/20/2011:

13:29 Ticket #787 (BUG: Обединяване редове на документ) created by wqw
- в записаната има division by zero ако сумата на количеството за …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.