Timeline


and

11/08/2011:

16:21 Ticket #807 (BUG: Рестрикции количества в ДДПрод за цена) created by deni
При издаване на ДДПрод / ДИПрод за цена системата да не допуска …

11/04/2011:

15:21 Ticket #806 (Рестрикция осчетоводяване БИ) created by wqw
Отказва да осчетоводи БИ с BllError при - Не съвпадение на сметка на …
09:43 Ticket #805 (Неактивни продукти) created by deni
Неактивните продукти да не участват в номенклатурата на мобилните …

11/03/2011:

11:29 Ticket #803 (Сетоводни документи) closed by pgbr
fixed

11/01/2011:

16:58 Ticket #804 (Справка Годишни обороти) created by deni
При филтър на справка Годишни обороти: Синтетична по категория, по …
10:52 Ticket #803 (Сетоводни документи) created by deni
В счетоводните документи към ФПрод(Dreem15_RadaBG), месец 4., ед.цени …

10/28/2011:

13:28 Ticket #802 (Актуализация на количества в ревизия) created by deni
При актуализация на количества в документ за ревизия, когато продукт …
10:00 Ticket #801 (Гаранционен срок в Оферта) created by cveti
Да се добави колона Гаранционен срок при печат на Оферта. …
09:24 Ticket #800 (Филтър на продукти по доставчици) created by wqw
- Бърз филтър: търсене по код и наименование на продукт при доставчици …

10/27/2011:

17:57 Ticket #799 (Наличност на склад по серийни номера) created by cveti
Да се добави колона Сериен номер в Търговска система
17:52 Ticket #798 (Протокол за ревизия по серийни номера) created by cveti
Възможност за генерация на Протокол за ревизия по серийни …
17:45 Ticket #797 (BUG: Серийни номера във Филтър - Документи за покупка) created by cveti
Когато дефинирам сериен номер на продукт във Филтър - Документи за …

10/26/2011:

11:54 Ticket #792 (BUG: Префактуриране от Потребител_2 на Потребител_1) closed by cveti
fixed

10/25/2011:

12:48 Ticket #786 (Тотали за Количество в справка Продажби по продукти) closed by pgbr
fixed
12:37 Ticket #796 (В справка "Годишни обороти") closed by pgbr
fixed
12:37 Ticket #796 (В справка "Годишни обороти") created by pgbr
- 1. Да се добави филтър по поделение на контрагента потребител - 2. …
12:33 Ticket #795 (В Справка реализация да се добави филтър по дилър) closed by pgbr
fixed
12:33 Ticket #795 (В Справка реализация да се добави филтър по дилър) created by pgbr
12:32 Ticket #794 (Справка Салда и обороти по дилъри да се добави филтър по поделение) closed by pgbr
fixed
12:32 Ticket #794 (Справка Салда и обороти по дилъри да се добави филтър по поделение) created by pgbr
11:54 Ticket #793 (Добавяне на колона склад в списък продажби) closed by pgbr
fixed
11:54 Ticket #793 (Добавяне на колона склад в списък продажби) created by pgbr
Колоната се популира, ако е е включена опцията за изчисляване на …

10/24/2011:

15:47 Ticket #792 (BUG: Префактуриране от Потребител_2 на Потребител_1) created by cveti
1. Създавам Потребител_2 (без да дефинирам поделение) и в …

10/19/2011:

16:12 Ticket #776 (Нова номенклатура Програми за лоялност) closed by pgbr
fixed

10/18/2011:

13:30 Ticket #791 (BUG: Справка вземания и задължения по падежи) created by pgbr
Справкара работи бавно когато се зададе по-голям прериод и дълър. Меик …

10/17/2011:

13:21 Ticket #790 (Проследяване на заявки) created by deni
1. Случаи на некоректна Стойност без ДДС(Списък с данни) в …
12:04 Ticket #789 (Ценообразуване на подчинени ценови листи) created by wqw
1. Промяна на дефиницията на ценова листа - В панел ценообразуване …

10/14/2011:

17:35 Ticket #788 (До разполагаеми количества в склад) created by deni
При генериране на ДПрод от заявка с чек До разполагаеми количества …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.