Timeline


and

01/12/2012:

12:17 Ticket #807 (BUG: Рестрикции количества в ДДПрод за цена) closed by deni
fixed
12:11 Ticket #830 (BUG: Печат на ценови листи) created by deni
При въвеждане на Заглавие в панел Ценови листи, когато текстът е …
11:58 Ticket #802 (Актуализация на количества в ревизия) closed by deni
fixed

01/04/2012:

15:10 Ticket #829 (BUG: Експорт декларация 6) created by wqw
На четвърта стъпка списъка не се проверява за коректност и съответно …

01/03/2012:

13:55 Ticket #789 (Ценообразуване на подчинени ценови листи) closed by deni
fixed
13:50 Ticket #813 (Адрес на доставка при печат на документи - SG17) closed by deni
fixed
12:09 Ticket #804 (Справка Годишни обороти) closed by pgbr
fixed

12/20/2011:

17:27 Ticket #822 (Амортизационене план за период) closed by deni
fixed
17:26 Ticket #828 (Амортизационен план за период) closed by deni
fixed
17:26 Ticket #828 (Амортизационен план за период) created by deni
Добавен нов реквизит До месец(вкл.) в Счетоводство, …
16:06 Ticket #823 (Добавяне на нова колона в dataview на оборотна ведомост на склад) closed by deni
fixed
16:06 Ticket #827 (Нови колони в справка "Оборотна ведомост на склад") closed by deni
fixed
16:04 Ticket #827 (Нови колони в справка "Оборотна ведомост на склад") created by deni
В справка Оборотна ведомост на склад, Списък с данни са …
15:37 Ticket #821 (Права в/у банкови документи) closed by deni
fixed
14:44 Ticket #819 (Нова справка - сравняване цените на продадените с текущи ценови листи) closed by deni
fixed
14:44 Ticket #826 (Нова справка "Сравняване на цени по продажби с текущи ценови листи") closed by deni
fixed
14:44 Ticket #826 (Нова справка "Сравняване на цени по продажби с текущи ценови листи") created by deni
В Мениджмънт е добавена нова справка Сравняване на цени по …
14:21 Ticket #825 (Справка "Марж и рентабилност на приходите от продажби" - отваряне на ...) closed by deni
fixed
14:21 Ticket #825 (Справка "Марж и рентабилност на приходите от продажби" - отваряне на ...) created by deni
В Мениджмънт, справка Марж и рентабилност на приходите от …
14:14 Ticket #820 (Справка марж и рентабилност по сделки - отваряне на документ) closed by deni
fixed
14:13 Ticket #818 (Добавяне на Скин за печат на Заявки към доставчик) closed by deni
fixed
14:13 Ticket #824 (Нов скин за печат на Заявки към доставчик) closed by deni
fixed
14:13 Ticket #824 (Нов скин за печат на Заявки към доставчик) created by deni
Добавена е нова форма за печат на Заявка към доставчик - …
13:02 Ticket #789 (Ценообразуване на подчинени ценови листи) reopened by pgbr
13:01 Ticket #818 (Добавяне на Скин за печат на Заявки към доставчик) reopened by pgbr
13:01 Ticket #819 (Нова справка - сравняване цените на продадените с текущи ценови листи) reopened by pgbr
13:01 Ticket #820 (Справка марж и рентабилност по сделки - отваряне на документ) reopened by pgbr
13:01 Ticket #821 (Права в/у банкови документи) reopened by pgbr
13:00 Ticket #822 (Амортизационене план за период) reopened by pgbr
13:00 Ticket #823 (Добавяне на нова колона в dataview на оборотна ведомост на склад) reopened by pgbr
12:43 Ticket #823 (Добавяне на нова колона в dataview на оборотна ведомост на склад) closed by pgbr
fixed
12:43 Ticket #823 (Добавяне на нова колона в dataview на оборотна ведомост на склад) reopened by pgbr
12:38 Ticket #823 (Добавяне на нова колона в dataview на оборотна ведомост на склад) closed by pgbr
fixed
12:38 Ticket #823 (Добавяне на нова колона в dataview на оборотна ведомост на склад) created by pgbr
Справка наличности по контрагент (Стоките, които са наличин и са …
12:37 Ticket #822 (Амортизационене план за период) closed by pgbr
fixed
12:37 Ticket #822 (Амортизационене план за период) created by pgbr
Амортизационни план да може да се задава до определен месец от …
12:36 Ticket #821 (Права в/у банкови документи) closed by pgbr
fixed
12:36 Ticket #821 (Права в/у банкови документи) created by pgbr
В Администрация - Права на групи - Данни - Касови документи - Каси - …
12:35 Ticket #820 (Справка марж и рентабилност по сделки - отваряне на документ) closed by pgbr
fixed
12:35 Ticket #820 (Справка марж и рентабилност по сделки - отваряне на документ) created by pgbr
Възможност в справката "Марж и рентабилност на приходите от продажби" …
12:34 Ticket #819 (Нова справка - сравняване цените на продадените с текущи ценови листи) closed by pgbr
fixed
12:34 Ticket #819 (Нова справка - сравняване цените на продадените с текущи ценови листи) created by pgbr
Справка - сравняване цените на продадените стоки в продажбите на даден …
12:32 Ticket #818 (Добавяне на Скин за печат на Заявки към доставчик) closed by pgbr
fixed
12:32 Ticket #818 (Добавяне на Скин за печат на Заявки към доставчик) created by pgbr
Скина да е подобен на "Графична оферта"
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.