Timeline


and

02/22/2012:

13:26 Ticket #865 (Почистване на doc pool при изтриване на редове) closed by plamen
fixed: В UCSDEV.DreemV1R5 са приложени коригираните DEL-тригери на: - …

02/21/2012:

15:56 Ticket #865 (Почистване на doc pool при изтриване на редове) created by wqw
DELETE тригери на - v_inv_DocsDetails - v_sup_DocsDetails - …

02/20/2012:

17:40 Ticket #864 (Текстов печат на Касова книга) created by cveti
В този си вид справката има много колони и информацията по документи …
11:31 Ticket #860 (BUG: Филтър в Документи за заявка) closed by deni
fixed
11:23 Ticket #861 (Форма за избор на продукти) closed by deni
fixed
09:42 Ticket #863 (Добавяне на колона в SG16) created by cveti
В шаблон за печат на ДПрод SG16 да се добави колона Арт. No.

02/17/2012:

13:56 Ticket #862 (Нова настройка при печат на графична оферта) created by pgbr
При печат на графична оферта да се добави настройка за подредба на …
13:53 Ticket #861 (Форма за избор на продукти) created by pgbr
Да се добавят колони: "Цена с ТО" и "Цена с ТО и ДДС". Колоните се …

02/15/2012:

16:37 Ticket #860 (BUG: Филтър в Документи за заявка) created by deni
При избор на контрагент с поделение системата не филтрира заявките …
10:20 Ticket #859 (Протокол за върнат амбалаж от клиент) created by deni
Добавяне на Поделение при пречат на Протокол за върнат амбалаж от …

02/14/2012:

10:36 Ticket #858 (Генерация на продажби от няколко покупки през грида) created by pgbr
10:35 Ticket #857 (Генерация на ф-ри от няколко покупки през грида) created by pgbr
10:35 Ticket #856 (Генерация на ф-ри от няколко продажби през грида) created by pgbr

02/08/2012:

17:50 Ticket #854 (BUG: Печат на списък с данни във Вземания и задължения по падежи) closed by wqw
worksforme
12:12 Ticket #855 (BUG: Себестойност на разходен център - връща грешка) created by cveti
Build_2012_02_06 UCSDEV/Dreem15_Help Избирам …
10:53 Ticket #854 (BUG: Печат на списък с данни във Вземания и задължения по падежи) created by cveti
В справка Вземания и задължения по падежи, когато изберат списък …

02/06/2012:

16:09 Ticket #853 (Сайт за завки) created by pgbr
Вторият прозорец от време (от 0:00 до 10:00 часа на датата на …
14:46 Ticket #787 (BUG: Обединяване редове на документ) closed by deni
fixed
14:36 Ticket #844 (Поделение в Протоколи за върнат амбалаж) closed by deni
fixed
14:25 Ticket #851 (Добавяне на Вид транспорт при печат на ФПрод) closed by cveti
fixed

02/03/2012:

17:49 Ticket #843 (Амбалаж) closed by deni
fixed
17:47 Ticket #852 (BUG: Свързване кредитно известие към фактура) created by deni
След маркиране на ФПок от форма Избор-Свързване на документи и …
17:46 Ticket #848 (BUG: Свързване кредитно известие към фактура) closed by deni
fixed
17:46 Ticket #851 (Добавяне на Вид транспорт при печат на ФПрод) created by cveti
Да се добави Вид транспорт в SG06 и SG07 на …

02/02/2012:

16:48 Ticket #850 (Печат на ценови листи) created by deni
При печат на ценова листа без ДДС да излиза текст, че цените са без …
14:36 Ticket #849 (Печат през PDF принтер) created by deni
При печат през PDF принтер с потребител i_dimitrova забива формата, …
11:04 Ticket #848 (BUG: Свързване кредитно известие към фактура) created by deni
При свързване на счетоводен документ КИПок към фактура: - филтър …

01/31/2012:

17:56 Ticket #847 (Форма за печат на заявка RG04) created by deni
Да се добави стойностен тотал във форма за печат на документ за заявка …
12:00 Ticket #831 (Вид на транспорта) closed by deni
fixed
11:58 Ticket #846 (Видове транспорт) closed by deni
fixed
11:58 Ticket #846 (Видове транспорт) created by deni
Добавена е нова референтна номенклатура Вид на транспорта и …
09:41 Ticket #832 (BUG: Начално салдо на каси) closed by deni
fixed
09:29 Ticket #464 (Печат на амортизационен план по групи ДА) closed by deni
fixed
09:27 Ticket #709 (Export PDA) closed by deni
fixed
09:23 Ticket #591 (PDA Export/Import) closed by deni
fixed

01/30/2012:

17:28 Ticket #845 (Центрове на себестойност и финансова структура) created by pgbr
1. Филтрите на 3-те типа документи да се събразят с новата таблица 1. …
17:16 Ticket #844 (Поделение в Протоколи за върнат амбалаж) created by deni
Да се добави поделение на контрагент в: - Протоколи за върнат …
15:56 Ticket #843 (Амбалаж) created by deni
- Ново поле за подпис Отговорник склад във форма за печат на …

01/25/2012:

17:27 Ticket #842 (BUG: Консервация на ДМА) created by deni
При задаване дата на консервация, съвпадаща с дата на придобиване, се …
16:12 Ticket #841 (Справка Марж и рентабилност на приходите от продажби) created by deni
Добавяне на колона Допълнително име в Списък с данни.
14:13 Ticket #840 (Справка "Движение на стоките в складове") created by deni
Да се добави колона Контрагент в аналитична справка.
09:25 Ticket #839 (BUG: Себестойност на разходен център) created by deni
След потвърждаване на зададен филтър в справка Себестойност на …

01/24/2012:

16:51 Ticket #837 (Нова функционалност: „Работни карти“) closed by cveti
invalid
12:03 Ticket #838 (Центрове на себестойност) created by pgbr
1. Преименуваме в менюто "Разходни центрове" на "Центрове на …

01/23/2012:

18:01 Ticket #837 (Нова функционалност: „Работни карти“) created by cveti
1. В Референтни номенклатури е добавена нова група …
17:23 Ticket #834 (Работни карти) closed by cveti
fixed
17:03 Ticket #833 (Форма за печат "Меркатор") closed by deni
fixed
15:36 Ticket #836 (BUG: Референтни номенклатури) closed by deni
invalid
15:12 Ticket #836 (BUG: Референтни номенклатури) created by deni
При избор на Референтни номенклатури: […]
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.