Timeline


and

03/13/2012:

18:00 Ticket #893 (Добавяне на колона Арт. No в SG06) created by cveti
Да се добави колона Арт. No.Customer Code в шаблон за печат на …
13:42 Ticket #892 (При копиране на документ за продажба/ Фактура) created by pgbr
Вид на транспорта да се се сетва на NULL (Винаги)

03/08/2012:

15:14 Ticket #891 (Нов реквизит в справка Оборотна ведомост на склад) created by deni
Да се добави нов реквизит Документ тип във филтър на справка …
14:06 Ticket #890 (Нова справка в/у продажби - "Дневни маршрути") created by pgbr
Филтър: от дата до дата, Вид на транспорта, транспортна фирма, Шофьор, …
13:59 Ticket #889 (Задаване на транспорт за документи за продажба) created by pgbr
- Да се добави нов Tool в pop-up менюто на продажби - Задаване на …
09:56 Ticket #888 (Генерация на Касов ордер от продажба) created by pgbr
При генериране на касов ордер от продажба, в КО да се обзавежда и …
09:54 Ticket #887 (Нов шаблон на оборотна ведомост на склад (без партиди)) created by pgbr
Шаблона да е същия като Основния, но да мачка партидите.
09:46 Ticket #886 (BUG: При всяка смяна на билд се ресетват потребителските настойки на ...) created by pgbr

03/07/2012:

17:18 Ticket #884 (Спавка продажби по продукти и материали) closed by pgbr
duplicate
17:10 Ticket #800 (Филтър на продукти по доставчици) closed by wqw
wontfix
17:05 Ticket #862 (Нова настройка при печат на графична оферта) closed by wqw
duplicate
16:51 Ticket #885 (Валидация на Заявки) created by pgbr
16:46 Ticket #884 (Спавка продажби по продукти и материали) created by pgbr
- БЪГ - не спласква редовете при визуализация по продукти - Да се …
12:07 Ticket #770 (Документи за заявка) closed by deni
fixed
12:05 Ticket #882 (Справка Мениджмънт - > Сравняване на цени по продажби с текущи ценови листи) closed by deni
fixed
12:00 Ticket #654 (BUG: ПКО с грешен знак) closed by deni
fixed
11:54 Ticket #866 (Подобрения в Депозитна разписка за предаден амбалаж на клиент) closed by deni
fixed
11:43 Ticket #859 (Протокол за върнат амбалаж от клиент) closed by deni
fixed
11:42 Ticket #850 (Печат на ценови листи) closed by deni
fixed
11:41 Ticket #817 (Expand - Collapse) closed by deni
fixed
11:22 Ticket #816 (Справка Реализация) closed by deni
fixed
11:10 Ticket #840 (Справка "Движение на стоките в складове") closed by deni
fixed
11:08 Ticket #814 (Унищожаване свързани документи при унищожаване на ДПок) closed by deni
fixed
11:00 Ticket #691 (Генериране на Продажба от Заявка от клиент) closed by deni
fixed

03/06/2012:

18:03 Ticket #883 (Форма за приключване на продажба) created by pgbr
- Тикчето за Изписване на МЗ да бъде обвързано с права - Тикчето за …
17:29 Ticket #882 (Справка Мениджмънт - > Сравняване на цени по продажби с текущи ценови листи) created by pgbr
- Справката да се съобразява с настроената схема с ТО на клинента - …
17:07 Ticket #333 (BUG: Покупки в справка Себестойност на разходен център) closed by wqw
wontfix: В момента не може да се симулира, защото Правец вече не може да се …
17:05 Ticket #362 (BUG: Дефект в Картон на контрагент) closed by wqw
invalid: Няма такъв документ! Док. No. 149003 е продажба
15:46 Ticket #746 (Печат на Складов документ - SG05) closed by wqw
duplicate
15:45 Ticket #863 (Добавяне на колона в SG16) closed by wqw
wontfix: Няма къде да се добави -- просто няма място за нова колона. Трябва да …
14:07 Ticket #881 (BUG: Печат на РПВ) created by pgbr
При печат на РПВ, системата да се се съобразява РПВ-то на кой …

03/02/2012:

16:57 Ticket #880 (Дата падеж в ДПрод, генерирана от Заявка) created by deni
При промяна на Док.дата в генериран от заявка ДПрод Дата …

03/01/2012:

15:23 Ticket #868 (BUG: Валидация на ДДС номер/ импорт Контрагент) closed by deni
fixed
14:26 Ticket #879 (Сортировка при печат на док. за продажба, оферти, проформи и док. за заявки) created by pgbr
- В средства на продажби и заявки добавяме нов инструмент …
13:59 Ticket #727 (Доработка справка Върнати стоки) closed by deni
fixed
13:11 Ticket #878 (При въвеждане на болничен) created by pgbr
- трябва да има тип А и тип Б на български - Да се премахне дата на …
11:18 Ticket #686 (BUG: Марж% с отрицателна стойност) closed by wqw
wontfix: Случаят е много измислен. Нека остане така засега, не пречи.

02/29/2012:

12:09 Ticket #877 (Добавяне на осигурителен доход при друг работодател в РПВ) created by pgbr

02/28/2012:

12:24 Ticket #876 (Генериране на счет записване от ф-ра) created by pgbr
При генерация на счет записване, да има опция да се премине в друга …
12:22 Ticket #875 (Печат на фактури и документи за продажба) created by pgbr
Да се направи нов скин (различно изглеждащ от сегашните)
12:21 Ticket #874 (Мениджмънт -> Продажби по продукти и материали) created by pgbr
- Да се добави филтър по поделение на контрагента. - Да се добави …
12:18 Ticket #873 (Мениджънт -> Класация на клиенти) created by pgbr
Да се добави опция за илизат само: - по фактури - по …
10:36 Ticket #872 (Генерация на продажби от няколко покупки през списък "Документи за покупка") closed by deni
fixed
10:36 Ticket #872 (Генерация на продажби от няколко покупки през списък "Документи за покупка") created by deni
Добавена е опция за генерация на продажба от покупки през списък …
10:28 Ticket #858 (Генерация на продажби от няколко покупки през грида) closed by deni
fixed
10:19 Ticket #871 (Генерация на фактура/ кредитен документ от няколко покупки от списък с ...) closed by deni
fixed
10:19 Ticket #871 (Генерация на фактура/ кредитен документ от няколко покупки от списък с ...) created by deni
Добавена е опция Генериране фактура от покупки през списък …
10:17 Ticket #857 (Генерация на ф-ри от няколко покупки през грида) closed by deni
fixed
10:08 Ticket #856 (Генерация на ф-ри от няколко продажби през грида) closed by deni
fixed
10:06 Ticket #870 (Генерация на фактура/ кредитен документ от няколко продажби от списък ...) closed by deni
fixed
10:06 Ticket #870 (Генерация на фактура/ кредитен документ от няколко продажби от списък ...) created by deni
Добавена е опция Генериране фактура от продажби през списък …

02/27/2012:

18:59 Ticket #869 (Секюрити на РПВ) created by wqw
- Добавяне secure/internal view-та - Добавяне в Права на групи
15:46 Ticket #868 (BUG: Валидация на ДДС номер/ импорт Контрагент) created by deni
Валидация на ДДС номер/ импорт Контрагент не работи Валидацията на ДДС …

02/23/2012:

17:58 Ticket #867 (Редакция на заявки през сайта) created by pgbr
Ако заявкта е приключена в Dreem , да не може да се коригира през …
16:18 Ticket #839 (BUG: Себестойност на разходен център) closed by deni
fixed
16:18 Ticket #855 (BUG: Себестойност на разходен център - връща грешка) closed by deni
fixed
16:16 Ticket #866 (Подобрения в Депозитна разписка за предаден амбалаж на клиент) created by deni
- МОЛ на Контрагент да съобразява настройката на МОЛ за …

02/22/2012:

13:26 Ticket #865 (Почистване на doc pool при изтриване на редове) closed by plamen
fixed: В UCSDEV.DreemV1R5 са приложени коригираните DEL-тригери на: - …

02/21/2012:

15:56 Ticket #865 (Почистване на doc pool при изтриване на редове) created by wqw
DELETE тригери на - v_inv_DocsDetails - v_sup_DocsDetails - …

02/20/2012:

17:40 Ticket #864 (Текстов печат на Касова книга) created by cveti
В този си вид справката има много колони и информацията по документи …
11:31 Ticket #860 (BUG: Филтър в Документи за заявка) closed by deni
fixed
11:23 Ticket #861 (Форма за избор на продукти) closed by deni
fixed
09:42 Ticket #863 (Добавяне на колона в SG16) created by cveti
В шаблон за печат на ДПрод SG16 да се добави колона Арт. No.

02/17/2012:

13:56 Ticket #862 (Нова настройка при печат на графична оферта) created by pgbr
При печат на графична оферта да се добави настройка за подредба на …
13:53 Ticket #861 (Форма за избор на продукти) created by pgbr
Да се добавят колони: "Цена с ТО" и "Цена с ТО и ДДС". Колоните се …

02/15/2012:

16:37 Ticket #860 (BUG: Филтър в Документи за заявка) created by deni
При избор на контрагент с поделение системата не филтрира заявките …
10:20 Ticket #859 (Протокол за върнат амбалаж от клиент) created by deni
Добавяне на Поделение при пречат на Протокол за върнат амбалаж от …

02/14/2012:

10:36 Ticket #858 (Генерация на продажби от няколко покупки през грида) created by pgbr
10:35 Ticket #857 (Генерация на ф-ри от няколко покупки през грида) created by pgbr
10:35 Ticket #856 (Генерация на ф-ри от няколко продажби през грида) created by pgbr
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.