Timeline


and

04/06/2012:

15:23 Ticket #906 (POS: Обороти при печат на дневен отчет) closed by deni
fixed

04/05/2012:

15:46 Ticket #902 (Неизпълнени продажби в Дневни маршрути) closed by cveti
tested
13:47 Ticket #907 (Протокол за върнат амбалаж от клиент / към доставчик) closed by cveti
fixed
13:42 Ticket #904 (Маркиране на избрани документи в списък с Продажби) closed by cveti
tested

04/04/2012:

17:34 Ticket #907 (Протокол за върнат амбалаж от клиент / към доставчик) created by cveti
При създаване на Протокол за върнат амбалаж от клиент / към …
16:13 Ticket #880 (Дата падеж в ДПрод, генерирана от Заявка) closed by deni
fixed
15:43 Ticket #890 (Нова справка в/у продажби - "Дневни маршрути") closed by deni
fixed
15:35 Ticket #906 (POS: Обороти при печат на дневен отчет) created by deni
Преди печат на X отчет или Z отчет от POS терминал се …
15:31 Ticket #905 (POS: Обороти при печат на дневен отчет) closed by deni
fixed

04/03/2012:

13:23 Ticket #905 (POS: Обороти при печат на дневен отчет) created by wqw
Преди печат на X/Z отчет извежда информация за - Оборот по фискална …

03/30/2012:

10:49 Ticket #904 (Маркиране на избрани документи в списък с Продажби) created by cveti
Може ли да се реализира Маркиране на избрани документи
10:25 Ticket #791 (BUG: Справка вземания и задължения по падежи) closed by deni
fixed
10:19 Ticket #849 (Печат през PDF принтер) closed by deni
fixed
10:10 Ticket #901 (Справка Дневни маршрути - подобрение) closed by cveti
invalid

03/29/2012:

17:48 Ticket #853 (Сайт за завки) closed by deni
fixed
17:47 Ticket #903 (Нови скин за Продажби SG19) closed by deni
fixed
17:47 Ticket #903 (Нови скин за Продажби SG19) created by deni
Добавена е нова форма за печат на документи за продажба SG19-Графичен …
17:36 Ticket #895 (Нови скин за Продажби) closed by deni
fixed
17:16 Ticket #902 (Неизпълнени продажби в Дневни маршрути) created by cveti
За дефиниран период да се визуализират само продажбите, които са …
14:38 Ticket #901 (Справка Дневни маршрути - подобрение) created by cveti
Адрес за доставка да се чете от адресът, на съответното …

03/28/2012:

18:00 Ticket #900 (BUG: Разминаване в тотали на Продажби и ФПрод) created by cveti
Разминаване в тотал Ст-ст с ДДС в Продажба и ФПрод. …
13:57 Ticket #899 (BUG: Документ за заявка) closed by deni
fixed
13:36 Ticket #899 (BUG: Документ за заявка) created by deni
При генериране на продажба от заявка системата не следи остатъчни …
11:32 Ticket #898 (Нова справка "Дневни маршрути") closed by deni
fixed
11:32 Ticket #898 (Нова справка "Дневни маршрути") created by deni
Добавена е нова справка Дневни маршрути, даваща информация за …

03/27/2012:

15:42 Ticket #847 (Форма за печат на заявка RG04) closed by deni
fixed

03/26/2012:

12:44 Ticket #893 (Добавяне на колона Арт. No в SG06) closed by cveti
fixed

03/23/2012:

15:18 Ticket #897 (Задаване на транспорт в документи за продажба) closed by deni
fixed
15:18 Ticket #897 (Задаване на транспорт в документи за продажба) created by deni
Добавена е нова опция Задаване на транспорт за една продажба или …
15:00 Ticket #874 (Мениджмънт -> Продажби по продукти и материали) closed by deni
fixed
14:57 Ticket #896 (POS: Реквизити при печат на касов бон с клиентска карта) closed by deni
fixed
14:57 Ticket #896 (POS: Реквизити при печат на касов бон с клиентска карта) created by deni
При печат на касов бон се визуализират: - Име на контрагент - Номер …
14:42 Ticket #784 (POS: нови реквизити при печат бележки с клиентска карта) closed by deni
fixed
14:21 Ticket #778 (BUG: Визуализират се GUID-ове в справката Стоки без продажби) closed by deni
fixed

03/22/2012:

10:51 Ticket #756 (Експорт на фактури в CSV файл) closed by deni
fixed
10:48 Ticket #835 (Финансова структура на организацията) closed by deni
fixed
10:46 Ticket #892 (При копиране на документ за продажба/ Фактура) closed by deni
fixed
10:40 Ticket #841 (Справка Марж и рентабилност на приходите от продажби) closed by deni
fixed

03/21/2012:

11:48 Ticket #895 (Нови скин за Продажби) created by igbr
Копие на SG08 със следните разлики: 1. Махаме колона Цена с ДДС …

03/16/2012:

16:09 Ticket #894 (Справка Класация на клиенти) closed by deni
fixed
16:09 Ticket #894 (Справка Класация на клиенти) created by deni
Добавени са нови реквизити за филтриране на документи в справка …
16:08 Ticket #873 (Мениджънт -> Класация на клиенти) closed by deni
fixed
15:09 Ticket #810 (Тотал Счетоводни документи) closed by deni
fixed

03/13/2012:

18:00 Ticket #893 (Добавяне на колона Арт. No в SG06) created by cveti
Да се добави колона Арт. No.Customer Code в шаблон за печат на …
13:42 Ticket #892 (При копиране на документ за продажба/ Фактура) created by pgbr
Вид на транспорта да се се сетва на NULL (Винаги)

03/08/2012:

15:14 Ticket #891 (Нов реквизит в справка Оборотна ведомост на склад) created by deni
Да се добави нов реквизит Документ тип във филтър на справка …
14:06 Ticket #890 (Нова справка в/у продажби - "Дневни маршрути") created by pgbr
Филтър: от дата до дата, Вид на транспорта, транспортна фирма, Шофьор, …
13:59 Ticket #889 (Задаване на транспорт за документи за продажба) created by pgbr
- Да се добави нов Tool в pop-up менюто на продажби - Задаване на …
09:56 Ticket #888 (Генерация на Касов ордер от продажба) created by pgbr
При генериране на касов ордер от продажба, в КО да се обзавежда и …
09:54 Ticket #887 (Нов шаблон на оборотна ведомост на склад (без партиди)) created by pgbr
Шаблона да е същия като Основния, но да мачка партидите.
09:46 Ticket #886 (BUG: При всяка смяна на билд се ресетват потребителските настойки на ...) created by pgbr

03/07/2012:

17:18 Ticket #884 (Спавка продажби по продукти и материали) closed by pgbr
duplicate
17:10 Ticket #800 (Филтър на продукти по доставчици) closed by wqw
wontfix
17:05 Ticket #862 (Нова настройка при печат на графична оферта) closed by wqw
duplicate
16:51 Ticket #885 (Валидация на Заявки) created by pgbr
16:46 Ticket #884 (Спавка продажби по продукти и материали) created by pgbr
- БЪГ - не спласква редовете при визуализация по продукти - Да се …
12:07 Ticket #770 (Документи за заявка) closed by deni
fixed
12:05 Ticket #882 (Справка Мениджмънт - > Сравняване на цени по продажби с текущи ценови листи) closed by deni
fixed
12:00 Ticket #654 (BUG: ПКО с грешен знак) closed by deni
fixed
11:54 Ticket #866 (Подобрения в Депозитна разписка за предаден амбалаж на клиент) closed by deni
fixed
11:43 Ticket #859 (Протокол за върнат амбалаж от клиент) closed by deni
fixed
11:42 Ticket #850 (Печат на ценови листи) closed by deni
fixed
11:41 Ticket #817 (Expand - Collapse) closed by deni
fixed
11:22 Ticket #816 (Справка Реализация) closed by deni
fixed
11:10 Ticket #840 (Справка "Движение на стоките в складове") closed by deni
fixed
11:08 Ticket #814 (Унищожаване свързани документи при унищожаване на ДПок) closed by deni
fixed
11:00 Ticket #691 (Генериране на Продажба от Заявка от клиент) closed by deni
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.