Timeline


and

06/21/2012:

15:15 Ticket #939 (Маршрути) created by deni
- В хедъра на справката да се добави Период - Да се оправи колоната …

06/18/2012:

16:46 Ticket #922 (Свързани документи в ДПок) closed by deni
fixed
15:27 Ticket #938 (Ритейл цени с ДДС) closed by cveti
fixed
15:25 Ticket #938 (Ритейл цени с ДДС) created by cveti
Автоматично равняване на обща стойност на документа по цени с ДДС. …
15:06 Ticket #929 (Ритейл цени с ДДС) closed by cveti
fixed

06/15/2012:

14:54 Ticket #801 (Гаранционен срок в Оферта) closed by cveti
fixed

06/14/2012:

15:36 Ticket #937 (Поделение в гаранционни карти) closed by deni
fixed
15:36 Ticket #937 (Поделение в гаранционни карти) created by deni
Добавено е опционално поделение на потребител на продукта в …
15:33 Ticket #932 (Добавяне поделение в гаранционни карти) closed by deni
fixed
15:27 Ticket #936 (BUG: Настройки в Автоматичен осчетоводител) closed by deni
fixed
09:24 Ticket #936 (BUG: Настройки в Автоматичен осчетоводител) created by deni
Невъзможно е добавяне на нови записи в Автоматичен осчетоводител(билд …

06/12/2012:

15:21 Ticket #935 (Филтър по партида на продукт) closed by deni
fixed
15:21 Ticket #935 (Филтър по партида на продукт) created by deni
Добавен е нов реквизит Партида във филтър формите на следните …
15:18 Ticket #910 (Филтър по партида на продукт) closed by deni
fixed

06/10/2012:

15:48 Ticket #934 (ECO Панда) created by pgbr
1. За потребителите, които нямат настроени шаблони, меню "Заявки" е …

06/04/2012:

11:29 Ticket #933 (POS: Наличност на стоки по складове) created by wqw
В селектор на продукти да се добави бутон за Инфо -- наличност на …
11:28 Ticket #932 (Добавяне поделение в гаранционни карти) created by wqw
- Опционално поделение на потребител на продукта - При отпечатване да …

05/31/2012:

09:13 Ticket #928 (Колона Крайна цена с ДДС и ТО в документи за продажба) closed by cveti
tested

05/30/2012:

17:09 Ticket #927 (BUG: POS - Редакция Текущ продукт) closed by wqw
worksforme
13:16 Ticket #931 (BUG: Банкова сметка в ПФ) closed by deni
fixed
11:07 Ticket #931 (BUG: Банкова сметка в ПФ) created by deni
В приключен док. ПФ системата маркира грешен ред с банкова сметка в …

05/29/2012:

15:54 Ticket #930 (Центрове на себестойност) closed by deni
fixed
15:54 Ticket #930 (Центрове на себестойност) created by deni
Преименувано е меню Разходни центрове в Центрове на …
15:49 Ticket #838 (Центрове на себестойност) closed by deni
fixed
12:24 Ticket #929 (Ритейл цени с ДДС) created by wqw
Автоматично равняване на обща стойност на документа по цени с ДДС. …
09:34 Ticket #928 (Колона Крайна цена с ДДС и ТО в документи за продажба) created by cveti
Възможно ли е да се върне колона Крайна цена с ДДС и ТО във …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.