Timeline


and

07/18/2012:

11:19 Ticket #947 (BUG: Некоректно Бруто тегло в заявки, влезли от сайта) created by deni
В заявки, влезли в Dreem от сайта, се изчислява некоректно брутно …
09:47 Ticket #946 (Подобрения в документ за начално салдо на склад) created by deni
При създаване на нов документ от тип НСС: - В поле Контрагент …
09:40 Ticket #945 (Филтър форма на Оборотна ведомост на склад) created by deni
При избор на начална дата във филтъра на ОВ за склад системата да …
09:33 Ticket #944 (BUG: некоректно филтриране на складови документи) created by deni
След задаване на Контрагент при филтриране на Складови документи …

07/17/2012:

15:13 Ticket #942 (Нов тип Печат ценови листи) closed by cveti
fixed

07/10/2012:

17:19 Ticket #943 (BUG: Дублирани протоколи за излишък към Ревизия) created by deni
При приключване на ревизия едновременно от 2 потребители, системата …

07/06/2012:

17:09 Ticket #942 (Нов тип Печат ценови листи) created by cveti
Антетките на справката да бъдат както следва: - Billa артикулен …

07/04/2012:

11:42 Ticket #941 (Печат на ценови листи на английски език) closed by cveti
fixed

06/28/2012:

15:02 Ticket #941 (Печат на ценови листи на английски език) created by cveti
Това включва доработки, като: 1. Добавяне на колона Допълнително …
11:42 Ticket #940 (Добавяне на нов шаблон за печат на Продажби - SG20) created by cveti
Да се добави нов шаблон за печат на Продажби/ ФПрод: - Да бъде като …

06/21/2012:

15:15 Ticket #939 (Маршрути) created by deni
- В хедъра на справката да се добави Период - Да се оправи колоната …

06/18/2012:

16:46 Ticket #922 (Свързани документи в ДПок) closed by deni
fixed
15:27 Ticket #938 (Ритейл цени с ДДС) closed by cveti
fixed
15:25 Ticket #938 (Ритейл цени с ДДС) created by cveti
Автоматично равняване на обща стойност на документа по цени с ДДС. …
15:06 Ticket #929 (Ритейл цени с ДДС) closed by cveti
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.