Timeline


and

08/10/2012:

15:41 Ticket #950 (Доработка в справка Разчети по депозитни разписки) closed by cveti
fixed

08/01/2012:

15:32 Ticket #953 (Код на поделение в Потребител на продукта) created by deni
При повече от 1 потребител на продукта да не се допускат дублирани …
14:23 Ticket #952 (Преглед/ печат на протокол за брак) created by deni
- Добавяне на SG06-Складов док. с цени, копие на SG04 като …

07/31/2012:

19:30 Ticket #951 (Dreem WebDocs) created by pgbr
- Изпращане на всички линкове с един мейл - При публикуване на …

07/24/2012:

11:02 Ticket #950 (Доработка в справка Разчети по депозитни разписки) created by cveti
В справка Разчети по депозитни разписки, при дефиниран шаблон …

07/23/2012:

16:51 Ticket #949 (Права на групи - добавяне на Финално състояние) created by deni
В Данни да се добави нов критерий Финално състояние във форма …
15:14 Ticket #358 (Cost centers да станат йерархична номенклатура на 3 нива) closed by pgbr
duplicate

07/19/2012:

14:04 Ticket #940 (Добавяне на нов шаблон за печат на Продажби - SG20) closed by deni
fixed
11:01 Ticket #948 (BUG: Печат на Допълнителен текст в РСД) closed by deni
fixed
11:01 Ticket #944 (BUG: некоректно филтриране на складови документи) closed by deni
fixed
10:42 Ticket #948 (BUG: Печат на Допълнителен текст в РСД) created by deni
При печат на разходен складов документ да се вижда Доп.текст по редове.

07/18/2012:

11:19 Ticket #947 (BUG: Некоректно Бруто тегло в заявки, влезли от сайта) created by deni
В заявки, влезли в Dreem от сайта, се изчислява некоректно брутно …
09:47 Ticket #946 (Подобрения в документ за начално салдо на склад) created by deni
При създаване на нов документ от тип НСС: - В поле Контрагент …
09:40 Ticket #945 (Филтър форма на Оборотна ведомост на склад) created by deni
При избор на начална дата във филтъра на ОВ за склад системата да …
09:33 Ticket #944 (BUG: некоректно филтриране на складови документи) created by deni
След задаване на Контрагент при филтриране на Складови документи …

07/17/2012:

15:13 Ticket #942 (Нов тип Печат ценови листи) closed by cveti
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.