Timeline


and

08/21/2012:

16:47 Ticket #957 (Справка Салда и обороти по дилъри) created by deni
Да се допълни заглавието на колона %.

08/20/2012:

10:37 Ticket #956 (Протокол за прихващане към КДПрод) created by deni
При генериране на прихващане към КДПрод системата да създава в …

08/15/2012:

17:09 Ticket #955 (Приключване на покупка (Killing Feature)) created by pgbr
При приключване на поокупка, респективно ф-ра за покупка, системата да …
17:06 Ticket #954 (Филтър банкови извлечения) created by pgbr
1. Да се добави филтър по основания 2. Да се добави филтър "Без …
11:15 Ticket #933 (POS: Наличност на стоки по складове) closed by deni
fixed
11:06 Ticket #939 (Маршрути) closed by deni
fixed
11:04 Ticket #952 (Преглед/ печат на протокол за брак) closed by deni
fixed
10:59 Ticket #953 (Код на поделение в Потребител на продукта) closed by deni
fixed
10:54 Ticket #946 (Подобрения в документ за начално салдо на склад) closed by deni
fixed

08/10/2012:

15:41 Ticket #950 (Доработка в справка Разчети по депозитни разписки) closed by cveti
fixed

08/01/2012:

15:32 Ticket #953 (Код на поделение в Потребител на продукта) created by deni
При повече от 1 потребител на продукта да не се допускат дублирани …
14:23 Ticket #952 (Преглед/ печат на протокол за брак) created by deni
- Добавяне на SG06-Складов док. с цени, копие на SG04 като …

07/31/2012:

19:30 Ticket #951 (Dreem WebDocs) created by pgbr
- Изпращане на всички линкове с един мейл - При публикуване на …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.