Timeline


and

10/30/2012:

10:37 Ticket #977 (Нова справка СД/Продажби) created by deni
Нова справка, в която водещи са складовите документи към продажби; да …

10/29/2012:

15:40 Ticket #976 (Нови изисквания печат док. при доставка на храна) created by wqw
За всички бланки към вериги: - В антетка: ДВСК номер на доставчик - …
15:34 Ticket #975 (POS: Наличност на продукти по други складове) created by wqw
- В списък с продукти да може да се изберат няколко продукта и да се …
15:30 Ticket #974 (POS: Служебно извеждане и въвеждане на суми) created by wqw
- Да се реализира от основния интерфейс
14:25 Ticket #973 (Печат на документи на двустранен принтер) created by wqw
- В изходни справки да се добави опция за двустранен печат - Ако …
14:16 Ticket #875 (Печат на фактури и документи за продажба) closed by deni
fixed

10/25/2012:

15:09 Ticket #972 (Нова колона Начин на плащане в Документи за заявка) created by cveti
- Добавена е колона за Начин на плащане по подразбиране в …
13:08 Ticket #963 (Добавяне на колона Начин на плащане в Заявки) closed by cveti
fixed
11:17 Ticket #971 (Нови колони в Ценови листи) created by cveti
Добавени са две колони във форма Ценова листа Панел Основни: …
09:40 Ticket #959 (Добавяне на колона Код на доставчик в Ценови листи) closed by cveti
fixed

10/24/2012:

11:52 WikiStart edited by wqw
(diff)
11:50 ChecklistRDS created by wqw
11:43 WikiStart edited by wqw
(diff)

10/17/2012:

16:33 Ticket #970 (Подобрения в работни карти) created by pgbr
1. В Съставил да излизат само активните потребители 2. В съставил да …

10/08/2012:

14:40 Ticket #969 (Подобрение в справка "Салда и обороти по дилъри") closed by deni
fixed
14:40 Ticket #969 (Подобрение в справка "Салда и обороти по дилъри") created by deni
Във филтър формата на справката е добавен нов реквизит Елементи, …
14:35 Ticket #964 (Подобрение в справка "Салда и обороти по дилъри") closed by deni
fixed

10/03/2012:

17:05 Ticket #954 (Филтър банкови извлечения) closed by deni
fixed
17:04 Ticket #968 (Нови реквизити във филтър банкови документи) closed by deni
fixed
17:04 Ticket #968 (Нови реквизити във филтър банкови документи) created by deni
Добавени са нови критерии във филтър формата на Банкови …
16:54 Ticket #962 (Промяна в шаблони за печат на Продажби/ фактури) closed by deni
fixed

10/02/2012:

10:17 Ticket #967 (Задаване на атрибути на продукти през грида (Multiple update)) created by pgbr
10:16 Ticket #966 (Трансформация при Покупки) created by pgbr

10/01/2012:

10:01 Ticket #965 (Интерфейс за разпределяне на раходи по доставка в счет с-ма при ...) created by pgbr
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.