Timeline


and

11/09/2012:

17:48 Ticket #979 (BUG: Номера за документи - гърми) closed by cveti
fixed
11:22 Ticket #975 (POS: Наличност на продукти по други складове) closed by deni
fixed
11:20 Ticket #984 (POS: Наличност на стоки по складове) closed by deni
fixed
11:20 Ticket #984 (POS: Наличност на стоки по складове) created by deni
В селектор на продукти е добавен бутон Наличност, извеждащ …
10:27 Ticket #971 (Нови колони в Ценови листи) closed by cveti
fixed
10:25 Ticket #972 (Нова колона Начин на плащане в Документи за заявка) closed by cveti
fixed
10:15 Ticket #978 (BUG: Партида в ДПрод) closed by deni
fixed

11/08/2012:

11:45 Ticket #983 (Добавяне на колона Характеристика в Номенклатури - Издание) closed by cveti
invalid
11:40 Ticket #983 (Добавяне на колона Характеристика в Номенклатури - Издание) created by cveti
Да се добави колона Характеристика (на обект) във форма за …

11/07/2012:

23:58 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
23:55 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
22:51 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
22:50 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
22:01 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
17:07 Ticket #982 (Справка върху запазени количества) created by deni
Създаване на нова Справка върху запазени количества в …
17:07 ChecklistDB created by wqw
16:32 Ticket #981 (Note в шаблон Плюс БГ стокова разписка) created by cveti
Да се добави Note/ Забележка в шаблон за печат на Продажби - …
16:01 Ticket #980 (Нов скин в склада за отпечатване на протокол за брак) created by pgbr
10:54 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)
10:24 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)

11/06/2012:

09:31 Ticket #979 (BUG: Номера за документи - гърми) created by igbr
При SQL 2000, при отваряне на функционалност Номера на документи, …

11/05/2012:

10:33 Ticket #978 (BUG: Партида в ДПрод) created by deni
В ДПрод, форма Избор - Партиди на продукти - в …

10/30/2012:

10:37 Ticket #977 (Нова справка СД/Продажби) created by deni
Нова справка, в която водещи са складовите документи към продажби; да …

10/29/2012:

15:40 Ticket #976 (Нови изисквания печат док. при доставка на храна) created by wqw
За всички бланки към вериги: - В антетка: ДВСК номер на доставчик - …
15:34 Ticket #975 (POS: Наличност на продукти по други складове) created by wqw
- В списък с продукти да може да се изберат няколко продукта и да се …
15:30 Ticket #974 (POS: Служебно извеждане и въвеждане на суми) created by wqw
- Да се реализира от основния интерфейс
14:25 Ticket #973 (Печат на документи на двустранен принтер) created by wqw
- В изходни справки да се добави опция за двустранен печат - Ако …
14:16 Ticket #875 (Печат на фактури и документи за продажба) closed by deni
fixed

10/25/2012:

15:09 Ticket #972 (Нова колона Начин на плащане в Документи за заявка) created by cveti
- Добавена е колона за Начин на плащане по подразбиране в …
13:08 Ticket #963 (Добавяне на колона Начин на плащане в Заявки) closed by cveti
fixed
11:17 Ticket #971 (Нови колони в Ценови листи) created by cveti
Добавени са две колони във форма Ценова листа Панел Основни: …
09:40 Ticket #959 (Добавяне на колона Код на доставчик в Ценови листи) closed by cveti
fixed

10/24/2012:

11:52 WikiStart edited by wqw
(diff)
11:50 ChecklistRDS created by wqw
11:43 WikiStart edited by wqw
(diff)

10/17/2012:

16:33 Ticket #970 (Подобрения в работни карти) created by pgbr
1. В Съставил да излизат само активните потребители 2. В съставил да …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.