Timeline


and

11/28/2012:

15:38 Ticket #947 (BUG: Некоректно Бруто тегло в заявки, влезли от сайта) closed by deni
fixed
15:20 Ticket #1002 (Note в шаблон Карфур стокова разписка) created by cveti
Да се добави Note/ Забележка в шаблон за печат на Продажби - …
14:07 Ticket #1001 (Добавяне на ДВСК No в SG08) created by cveti
Да се добави ДВСК No (Вет.РН/ Vet.Reg.) в SG08.
12:23 Ticket #1000 (BUG: Грешка след избор на Преглед документ за заявка) created by cveti
Тествам в UCSDEV/ Dreem15_Help, с Build_2012_11_26 Списък с …

11/27/2012:

17:46 Ticket #993 (Добавяне на колона Цена с ДДС в Картон на контрагент) closed by cveti
fixed
17:24 Ticket #982 (Справка върху запазени количества) closed by deni
fixed
11:23 Ticket #999 (Работни карти) created by igbr
При маркиране на няколко реда от списъка отвън, тотала най-отдолу на …
10:54 Ticket #704 (Активни категории за списък Продукти) closed by pgbr
wontfix
10:46 Ticket #994 (Приключване на ФПрод без идентификационен номер на контрагент) closed by pgbr
wontfix
10:12 Ticket #998 (Работни карти) created by igbr
Колона Място да не е задължителна и да бъде скрита по подразбиране!

11/23/2012:

16:23 Ticket #997 (BUG: Преномериране на документи в счетоводството не работи) created by pgbr
16:22 Ticket #996 (Пакетиране и разпакетиране) created by pgbr
16:21 Ticket #788 (До разполагаеми количества в склад) closed by pgbr
wontfix
16:12 Ticket #995 (При разпределение на разходи по покупка) created by pgbr
Автоматично да се преизчислява стойността на продуктите в склада.

11/22/2012:

15:40 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)
15:39 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)
13:02 Ticket #977 (Нова справка СД/Продажби) closed by plamen
duplicate: дублирано с #982 - Справка върху запазени количества

11/21/2012:

13:59 Ticket #994 (Приключване на ФПрод без идентификационен номер на контрагент) created by cveti
Възможно ли е да се забрани приключване на ФПрод/ КИПрод, ако не е …

11/19/2012:

16:15 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)
16:00 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)
13:43 Ticket #993 (Добавяне на колона Цена с ДДС в Картон на контрагент) created by cveti
Да се добави колона Цена с ДДС в справка Картон на …
09:32 Ticket #971 (Нови колони в Ценови листи) closed by cveti
fixed

11/16/2012:

16:31 Ticket #971 (Нови колони в Ценови листи) reopened by cveti
11:21 Ticket #911 (BUG: Синтетична и Аналитична ОВ(Счетоводство)) closed by wqw
worksforme
11:10 Ticket #992 (Справка върху запазени количества) closed by deni
fixed
11:10 Ticket #992 (Справка върху запазени количества) created by deni
Създадена е нова Справка върху запазени количества в …

11/15/2012:

17:53 Ticket #991 (Свързване на банкови плащания от фактури за покупки/продажби) closed by cveti
fixed
17:53 Ticket #991 (Свързване на банкови плащания от фактури за покупки/продажби) created by cveti
Добавена е опция за Свързване с банкови плащания... при …
16:08 Ticket #980 (Нов скин в склада за отпечатване на протокол за брак) closed by deni
fixed
16:08 Ticket #990 (Нов скин в склада за отпечатване на протокол за брак) closed by deni
fixed
16:08 Ticket #990 (Нов скин в склада за отпечатване на протокол за брак) created by deni
Добавен е нова бланка за печат на брак SG07 - Протокол за брак. …
15:16 Ticket #989 (Двустранен печат на документи) closed by deni
fixed
15:16 Ticket #989 (Двустранен печат на документи) created by deni
В изходни справки е добавена нова опция за двустранен печат на …
15:12 Ticket #973 (Печат на документи на двустранен принтер) closed by deni
fixed
15:11 Ticket #988 (POS: Служебно извеждане и въвеждане на суми) closed by deni
fixed
15:11 Ticket #988 (POS: Служебно извеждане и въвеждане на суми) created by deni
Реализирано е Служебно въвеждане и извеждане на суми от …
15:09 Ticket #974 (POS: Служебно извеждане и въвеждане на суми) closed by deni
fixed
15:05 Ticket #987 (Нови изисквания при печат на документ за доставка на храна) closed by deni
fixed
15:05 Ticket #987 (Нови изисквания при печат на документ за доставка на храна) created by deni
За всички бланки за печат на продажба към търговски вериги са добавени …
15:05 Ticket #976 (Нови изисквания печат док. при доставка на храна) closed by deni
fixed
14:58 Ticket #986 (Заключване на редове на документи) closed by deni
fixed
14:58 Ticket #986 (Заключване на редове на документи) created by deni
Добавена е нова функционалност за заключване на реда в Документи за …
14:50 Ticket #961 (Заключване на редове на документи) closed by deni
fixed

11/14/2012:

19:30 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
19:09 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)
19:06 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)
19:00 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)
18:59 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)
18:55 ChecklistKiosk created by wqw
18:54 WikiStart edited by wqw
(diff)
12:37 Ticket #985 (Автоматично обзавеждане на МОЛ и Коментар при печат във ФПрод ...) created by cveti
При генерация на ФПрод (КИПрод) от imPress: - Във ФПрод …

11/13/2012:

17:27 Ticket #15 (Интрастат декларация) closed by deni
fixed
16:34 Ticket #955 (Приключване на покупка (Killing Feature)) closed by cveti
fixed
11:33 Ticket #981 (Note в шаблон Плюс БГ стокова разписка) closed by cveti
fixed

11/09/2012:

17:48 Ticket #979 (BUG: Номера за документи - гърми) closed by cveti
fixed
11:22 Ticket #975 (POS: Наличност на продукти по други складове) closed by deni
fixed
11:20 Ticket #984 (POS: Наличност на стоки по складове) closed by deni
fixed
11:20 Ticket #984 (POS: Наличност на стоки по складове) created by deni
В селектор на продукти е добавен бутон Наличност, извеждащ …
10:27 Ticket #971 (Нови колони в Ценови листи) closed by cveti
fixed
10:25 Ticket #972 (Нова колона Начин на плащане в Документи за заявка) closed by cveti
fixed
10:15 Ticket #978 (BUG: Партида в ДПрод) closed by deni
fixed

11/08/2012:

11:45 Ticket #983 (Добавяне на колона Характеристика в Номенклатури - Издание) closed by cveti
invalid
11:40 Ticket #983 (Добавяне на колона Характеристика в Номенклатури - Издание) created by cveti
Да се добави колона Характеристика (на обект) във форма за …

11/07/2012:

23:58 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
23:55 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
22:51 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
22:50 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
22:01 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
17:07 Ticket #982 (Справка върху запазени количества) created by deni
Създаване на нова Справка върху запазени количества в …
17:07 ChecklistDB created by wqw
16:32 Ticket #981 (Note в шаблон Плюс БГ стокова разписка) created by cveti
Да се добави Note/ Забележка в шаблон за печат на Продажби - …
16:01 Ticket #980 (Нов скин в склада за отпечатване на протокол за брак) created by pgbr
10:54 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)
10:24 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)

11/06/2012:

09:31 Ticket #979 (BUG: Номера за документи - гърми) created by igbr
При SQL 2000, при отваряне на функционалност Номера на документи, …

11/05/2012:

10:33 Ticket #978 (BUG: Партида в ДПрод) created by deni
В ДПрод, форма Избор - Партиди на продукти - в …

10/30/2012:

10:37 Ticket #977 (Нова справка СД/Продажби) created by deni
Нова справка, в която водещи са складовите документи към продажби; да …

10/29/2012:

15:40 Ticket #976 (Нови изисквания печат док. при доставка на храна) created by wqw
За всички бланки към вериги: - В антетка: ДВСК номер на доставчик - …
15:34 Ticket #975 (POS: Наличност на продукти по други складове) created by wqw
- В списък с продукти да може да се изберат няколко продукта и да се …
15:30 Ticket #974 (POS: Служебно извеждане и въвеждане на суми) created by wqw
- Да се реализира от основния интерфейс
14:25 Ticket #973 (Печат на документи на двустранен принтер) created by wqw
- В изходни справки да се добави опция за двустранен печат - Ако …
14:16 Ticket #875 (Печат на фактури и документи за продажба) closed by deni
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.