Timeline


and

02/11/2013:

18:53 Ticket #1030 (Нова настройка за модел на водене на партиди на складове) created by wqw
- настройка на склада в контаргенти - Среднопретеглена цена - FIFO …
12:01 Ticket #1029 (Подреждане на групи и редове в складови документи) created by deni
Във форма Избор - Преглед/печат на документи да се добави в …
11:55 Ticket #1028 (Премахване на реквизити в банково извлечение(Търговска система)) created by deni
Във форма за редакция на банков документ(Търговска система) да се …

02/06/2013:

16:43 Ticket #1027 (BUG: Преглед на РКО(счет. каса)) created by deni
При преглед на РКО(счет. каса) с няколко реда в Сума и …

02/05/2013:

15:57 Ticket #1026 (BUG: Осчетоводяване на КИПок - тип Бонус оборот) created by igbr
1. Проблема е че се осчетоводява като КИ за количество - т.е. в …
14:24 Ticket #1025 (Осчетоводяване на ФПрод от поделение Рада БГ) created by deni
Да не се допуска осчетоводяване на фактури с издател на док. Рада БГ.
11:36 Ticket #775 (BUG: Грешно поделение при ген. на фактура) closed by cveti
fixed
11:14 Ticket #1023 (Да се добави колона Остатъчна цена в Редове на продажби) closed by cveti
fixed: Ост. цена = Ост. стойност / Ост. количество Ост. стойност е …
09:25 Ticket #1012 (BUG: Неактивен печат/преглед на ревизия в редакция) closed by deni
fixed
09:24 Ticket #1017 (Форма за печат на ДПрод "Карфур" стокова разписка) closed by deni
fixed

02/04/2013:

17:58 Ticket #1024 (BUG: Дублиран приемателен протокол) created by deni
Към предавателен протокол в склад има дублиран …

02/02/2013:

13:59 ChecklistBGS02 edited by wqw
(diff)

01/30/2013:

13:08 Ticket #1023 (Да се добави колона Остатъчна цена в Редове на продажби) created by cveti
Да се добави колона Ост.цена във Форма Избор - редове на …

01/29/2013:

09:40 Ticket #1022 (BUG: Усвояване на аванс във ФПок) created by cveti
UCSDEV Dreem15_Help Build_20132_01_22 Пример:

01/28/2013:

21:26 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)

01/25/2013:

12:35 Ticket #1021 (BUG: Некоректни стойности при експорт на декл.1 за СИС) created by stephan
- При експорта на декл.1 за СИС колона 90 (облагаем доход) трябва да е …

01/24/2013:

17:00 Ticket #1020 (Групова промяна на състояние на документи от списъци) created by wqw
От списък документи да могат да се вкарва в редакция, приключват и …

01/21/2013:

17:41 Ticket #1005 (BUG: Ревизия - стойност излишък отива некоректно в колона Стойност липса) closed by deni
fixed
17:20 Ticket #1019 (Контрагенти и поделения) created by deni
Добавена е нова референтна номенклатура - Типове търговски …
17:17 Ticket #1014 (Нови колони в поделения на контрагенти) closed by deni
fixed
14:18 Ticket #1018 (Използване на Нормативна цена) created by igbr
1. При връзка с imPress, системата да въвежда в нормативна цена, …
09:35 Ticket #1017 (Форма за печат на ДПрод "Карфур" стокова разписка) created by deni
Да се добави Дата на доставка в шаблон "Карфур" стокова …

01/18/2013:

11:50 ChecklistBGS02 created by wqw
11:20 WikiStart edited by wqw
(diff)

01/14/2013:

14:49 Ticket #664 (Корекция на създаване на ф-ра от док. за продажба) closed by deni
fixed
14:34 Ticket #829 (BUG: Експорт декларация 6) closed by deni
fixed
14:22 Ticket #997 (BUG: Преномериране на документи в счетоводството не работи) closed by deni
fixed
14:19 Ticket #1009 (BUG: Сортировка в списъци по Състояние на документ) closed by deni
fixed
14:03 Ticket #1016 (Нова служебна бележка чл.45 ал.2 ЗДДФЛ) closed by wqw
duplicate
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.