Timeline


and

03/15/2013:

17:14 Ticket #677 (ECOD обмяна на документи) closed by deni
fixed

03/07/2013:

10:44 Ticket #864 (Текстов печат на Касова книга) closed by cveti
fixed
10:11 Ticket #1043 (Нови реквизити при печат на гаранционна карта) created by cveti
Добавени са нови реквизити при печат на гаранционна карта: - Свързани …
09:35 Ticket #1040 (Нови реквизити при печат на гаранционна карта) closed by cveti
fixed

03/06/2013:

15:52 Ticket #1042 (Нова фукционалност "Почистване на номенклатура продукти") created by cveti
Добавена е нова функционалност Почистване на номенклатура …

03/04/2013:

17:42 Ticket #1034 (Нова фукционалност "Почистване на номенклатура продукти") closed by cveti
fixed
16:37 Ticket #1041 (Нов реквизит в контрагенти - "Контрагент за фактуриране при продажба") created by cveti
Добавена е настройка за подмяна на един контрагент с друг, при …
16:10 Ticket #1035 (Нов ревизит в контрагенти "Контрагент за фактуриране при продажба") closed by cveti
fixed

03/03/2013:

00:10 Ticket #1040 (Нови реквизити при печат на гаранционна карта) created by wqw
- свързани фактури - дата последна модификация - коментар при печат

02/28/2013:

17:57 Ticket #1036 (Идентифициране на продажби по индивидуални ценови листи и схеми с ТО) closed by deni
fixed

02/25/2013:

10:56 Ticket #1037 (Селектор на продукти в завки) closed by deni
fixed

02/22/2013:

17:43 Ticket #1033 (Визуализация на неактивни продукти в документите) closed by deni
fixed
17:42 Ticket #1031 (Селектора на продукти - нова колона) closed by deni
fixed
17:37 Ticket #1028 (Премахване на реквизити в банково извлечение(Търговска система)) closed by deni
fixed
12:37 Ticket #1039 (Импорт на продукти от Excel) created by pgbr
1. При избор на .xls файл, системата да изчита файла и да експорнира …

02/21/2013:

15:12 Ticket #1026 (BUG: Осчетоводяване на КИПок - тип Бонус оборот) closed by deni
fixed
15:03 Ticket #1027 (BUG: Преглед на РКО(счет. каса)) closed by deni
fixed

02/20/2013:

10:05 Ticket #1038 (BUG: Проблем при Прихващане в счетоводството) created by igbr
1. При въвеждане на КИПрод, което има доп. ДДС и вдигнат чек за …

02/17/2013:

12:39 Ticket #1037 (Селектор на продукти в завки) created by pgbr
В селектора а продукти в заявки, да се добавят панелите: 1. Признаци …
12:36 Ticket #1036 (Идентифициране на продажби по индивидуални ценови листи и схеми с ТО) created by pgbr
При продажби и заявки от клиенти системата трябва да идентифицира …

02/15/2013:

16:21 Ticket #1035 (Нов ревизит в контрагенти "Контрагент за фактуриране при продажба") created by pgbr
1. При генериране на фактура или кредитно известие , системата да …
16:12 Ticket #1034 (Нова фукционалност "Почистване на номенклатура продукти") created by pgbr
Фитър: 1. Продукта не е използван от дата , до дата (системата …
15:57 Ticket #1033 (Визуализация на неактивни продукти в документите) created by pgbr
1. Заявки 2. Покупки 3. Продажби 4. Склад 5. Ревизии Визъализацияте е …

02/14/2013:

15:50 Ticket #1018 (Използване на Нормативна цена) closed by pgbr
fixed
15:35 Ticket #1032 (Генериране на Фактури и КИ от imPress опис) closed by pgbr
fixed: Качил съм промяната на всички на DBS03/Ins11
14:06 Ticket #1032 (Генериране на Фактури и КИ от imPress опис) created by igbr
При генериране на Фактури и Кредитни известия от Описи на продажби, …
14:05 Ticket #1031 (Селектора на продукти - нова колона) created by igbr
1. Нормативна цена в селектора на продукти, панел Признаци
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.