Timeline


and

04/15/2013:

17:32 Ticket #1047 (BUG: Оборотна ведомост на склад) closed by deni
fixed
17:30 Ticket #1048 (BUG: Невъзможно отваряне на документ в продажби и покупки) closed by deni
fixed

04/12/2013:

16:50 Ticket #1049 (Печат на дата на годност в партида) created by cveti
Да се добави печат на Дата на годност в партида, в следните …

04/10/2013:

16:32 Ticket #1048 (BUG: Невъзможно отваряне на документ в продажби и покупки) created by deni
Не се отварят стари документи и не може да се създават нови(Билд от …

03/28/2013:

09:05 Ticket #1047 (BUG: Оборотна ведомост на склад) created by igbr
Проблема е във филтър формата на оборотна ведомост на склад. Избор на …

03/27/2013:

16:11 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)
16:11 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)
15:48 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)
15:47 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)
15:15 Ticket #1046 (Печат на Приел в SG97 - Продажби) created by cveti
В шаблон за печат на Продажби – SG97 да се обзавежда Приел /Име и …
10:12 Ticket #1045 (Нова настройка за модел на водене на партиди на складове) closed by deni
fixed
09:59 Ticket #1045 (Нова настройка за модел на водене на партиди на складове) created by deni
В Номенклатури | Контрагенти, форма за редакция на …

03/25/2013:

19:34 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)
15:49 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)
15:48 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)
10:57 Ticket #943 (BUG: Дублирани протоколи за излишък към Ревизия) closed by deni
fixed

03/19/2013:

11:55 Ticket #1044 (Нова колона Дата на годност на партида в справка Оборотна ведомост на склад) created by deni
Да се добави колона Дата на годност на партида в списък с данни на …

03/18/2013:

16:33 Ticket #1024 (BUG: Дублиран приемателен протокол) closed by deni
fixed
15:30 Ticket #958 (РПВ - Центрове на себестойност) closed by deni
fixed
10:10 Ticket #1042 (Нова фукционалност "Почистване на номенклатура продукти") closed by cveti
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.