Timeline


and

06/24/2013:

17:44 Ticket #891 (Нов реквизит в справка Оборотна ведомост на склад) closed by pgbr
wontfix
15:09 Ticket #1067 (POS: Настройка за основние за плащане при създаване на Z отчет) closed by cveti
fixed

06/21/2013:

16:12 ChecklistDB edited by wqw
(diff)

06/20/2013:

17:52 Ticket #1069 (Нова колона Вендор код на продукт в заявки) created by wqw
- В редовете на база на титуляр на док. - В печат на документи
13:56 Ticket #1068 (Нов документ корекция на ценови листи) created by wqw
- Списък + форма за редакция - Може да се сложи като node на …
13:15 Ticket #1067 (POS: Настройка за основние за плащане при създаване на Z отчет) created by wqw
- Добавяне на реквизит в Администрация | Настройки в група POS …
11:53 Ticket #1066 (Нови колони в справка Покупки и продажби по продукти) created by deni
Добавяне на нови колони: - Начално салдо - Код на продукта - Дата …

06/19/2013:

19:21 Ticket #1065 (Филтри по категории в справки и списъци) created by wqw
- Филтъра по категории в даден тип да е със OR - Филтъра по крос …
11:32 Ticket #1013 (POS: Съобщение при липса на наличност) closed by deni
fixed

06/18/2013:

09:54 Ticket #1064 (Печат на фактури с редови от връзки с продажби) created by wqw
Когато има настроени продукти за трансформация при генериране на …

06/05/2013:

10:04 Ticket #1063 (BUG: Грешни връзки при КДПрод в сторниращите РСД) created by deni
Когато в КДПрод към повече от 2 ДПрод се връща продукт, настроен със …

06/03/2013:

11:59 Ticket #1062 (BUG: Заявки към доставчик) closed by deni
fixed

05/30/2013:

15:31 Ticket #1062 (BUG: Заявки към доставчик) created by cveti
1. При създаване на ДЗ, Прилагане на ценова листа не работи. 2. …

05/28/2013:

17:17 Ticket #1061 (Настройка на продукт като тип Услуга) created by deni
При настройка Тип на продукта да е Услуга системата …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.