Timeline


and

07/23/2013:

16:56 Ticket #1074 (Нов скин за печат в продажби - Удостоверение за качество) closed by cveti
fixed
16:50 Ticket #1082 (Нови колони в касови ордери) closed by cveti
fixed
16:43 Ticket #1077 (Нов шаблон на Тръжен дневник - "Входящ стоков контрол") closed by deni
fixed
16:41 Ticket #1085 (Нов шаблон на Тръжен дневник - "Входящ стоков контрол") closed by deni
fixed
16:41 Ticket #1085 (Нов шаблон на Тръжен дневник - "Входящ стоков контрол") created by deni
Добавен е нов шаблон Входящ стоков контрол в реквизити във …
16:35 Ticket #1064 (Печат на фактури с редови от връзки с продажби) closed by deni
fixed
16:32 Ticket #1084 (Печат на фактури с редове от връзки с продажби) closed by deni
fixed
16:32 Ticket #1084 (Печат на фактури с редове от връзки с продажби) created by deni
Когато има настроени продукти за трансформация при генериране на …
16:31 Ticket #1079 (В списък продажби да се добави колона "Запазени Количества") closed by cveti
fixed
16:10 Ticket #1080 (Нов скин за гаранционна карта) closed by deni
fixed
10:22 Ticket #1083 (Замяна на продукт без сторно бележка) created by deni
Замяна на еднотипни продукти с еднаква цена, без да се налага издаване …

07/18/2013:

17:01 ChecklistDC created by wqw
12:55 SetupComSplitter edited by wqw
(diff)
12:52 SetupComSplitter created by wqw
12:25 WikiStart edited by wqw
(diff)
12:25 WikiStart edited by wqw
(diff)
10:42 Ticket #1082 (Нови колони в касови ордери) created by wqw
Нови колони при документи за прехвърляне между каси (РКО и ПКО) - …

07/15/2013:

18:19 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
16:27 Ticket #1070 (Утвърдил в печат на онлайн заявка от клиент) closed by cveti
fixed

07/12/2013:

16:25 Ticket #1073 (Добавяне на реквизит "Страна на произход" в покупки) closed by deni
fixed
14:02 Ticket #1076 (Възможност за създаване на партида през складов документ) closed by deni
fixed
14:01 Ticket #1081 (Подобрения в схема за работа с партиди) closed by deni
fixed
14:01 Ticket #1081 (Подобрения в схема за работа с партиди) created by deni
Като част от информация за партида е добавен нов реквизит Страна на …

07/10/2013:

13:51 Ticket #1080 (Нов скин за гаранционна карта) created by pgbr

07/09/2013:

10:43 Ticket #1079 (В списък продажби да се добави колона "Запазени Количества") created by pgbr
10:40 Ticket #1078 (Добавяне на "Протокол NO" и "Протокол дата" в справка "Аналитична ...) created by pgbr
10:35 Ticket #1077 (Нов шаблон на Тръжен дневник - "Входящ стоков контрол") created by pgbr

07/08/2013:

10:07 Ticket #1076 (Възможност за създаване на партида през складов документ) created by pgbr

07/04/2013:

11:39 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)
10:31 Ticket #1058 (Нов начин на плащане в ДПрод) closed by cveti
fixed
10:30 Ticket #1072 (Нови колони в документи за заявка) closed by cveti
fixed
10:29 Ticket #1075 (Нови начини за плащане в документи за заявка и продажби) closed by cveti
fixed
10:28 Ticket #1075 (Нови начини за плащане в документи за заявка и продажби) created by cveti
Добавени са два нови начина на плащане във всички типове документи за …

07/03/2013:

16:45 Ticket #1061 (Настройка на продукт като тип Услуга) closed by deni
fixed

07/02/2013:

17:19 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
17:19 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
17:17 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
11:04 Ticket #1074 (Нов скин за печат в продажби - Удостоверение за качество) created by pgbr
11:00 Ticket #1073 (Добавяне на реквизит "Страна на произход" в покупки) created by pgbr
- Реквизитът "Страна на произход" е част от информацията за партидата …

06/27/2013:

17:29 Ticket #1072 (Нови колони в документи за заявка) created by cveti
В документи за заявка са добавени следните колони: - Вендор код - …
17:17 Ticket #1069 (Нова колона Вендор код на продукт в заявки) closed by cveti
fixed
15:22 Ticket #1071 (Нови колони в документ за заявка) created by deni
Добавени са нови колони Вендор код и Вендор име в документ …
15:17 Ticket #1066 (Нови колони в справка Покупки и продажби по продукти) closed by deni
fixed
14:26 Ticket #1070 (Утвърдил в печат на онлайн заявка от клиент) created by cveti
Да се добави Утвърдил при печат (през сайта) на онлайн заявка от …

06/24/2013:

17:44 Ticket #891 (Нов реквизит в справка Оборотна ведомост на склад) closed by pgbr
wontfix
15:09 Ticket #1067 (POS: Настройка за основние за плащане при създаване на Z отчет) closed by cveti
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.