Timeline


and

10/22/2013:

16:35 Ticket #1109 (BUG: Грешка при текстов печат на касов ордер) created by cveti
При директен печат в текстов режим на ПКО/РКО системата връща грешка: …
09:40 Ticket #1108 (Справка Хронология на брак и липси в складове) created by igbr
Справката е групирана по складове. В първата колона излиза Склада, но …

10/18/2013:

11:20 Ticket #1102 (BUG: Дублиране на продукт с повече от 1 баркод при отлагане на продажба) closed by deni
fixed

10/17/2013:

16:55 Ticket #1107 (Визуализация на Салдо към началото на периода в оборотни ведомости) created by pgbr
1. Във филтрите на следните справки във счетоводството да се добави …

10/16/2013:

19:03 Ticket #1106 (Auditing info на ref таблици) created by wqw
Да се види кои се ползват от ctxFlat и въобще са editable - …
12:20 Ticket #1022 (BUG: Усвояване на аванс във ФПок) closed by cveti
fixed

10/15/2013:

17:40 Ticket #1105 (Дата на годност на партиди в ревизии) closed by deni
fixed
17:40 Ticket #1105 (Дата на годност на партиди в ревизии) created by deni
Добавени са следните нови колони в редовете на документ за ревизия: - …
17:40 Ticket #1104 (Дата на годност на партиди в ревизии) closed by deni
fixed
17:01 Ticket #1104 (Дата на годност на партиди в ревизии) created by wqw
Нови колони в редове - Дата на годност на партида - Страна на …

10/11/2013:

14:42 Ticket #956 (Протокол за прихващане към КДПрод) closed by wqw
wontfix

10/10/2013:

17:10 Ticket #1098 (Копиране на ДПрод - неактивна банкова сметка) closed by cveti
fixed
17:02 Ticket #1103 (Коментар при печат в касови ордери) closed by cveti
fixed
17:01 Ticket #1103 (Коментар при печат в касови ордери) created by cveti
В панел Допълнителни е добавено поле Коментар при печат. …
16:56 Ticket #1101 (Коментар при печат в касови ордери) closed by cveti
fixed

10/04/2013:

17:03 Ticket #1099 (BUG: Преименуване на caption във форма Свързани документи от ПВСК) closed by plamen
fixed

10/02/2013:

17:29 Ticket #1102 (BUG: Дублиране на продукт с повече от 1 баркод при отлагане на продажба) created by deni
При избор на продукт с настроени няколко баркода и отлагане на …

10/01/2013:

23:47 Ticket #1101 (Коментар при печат в касови ордери) created by wqw
- В раздел допълнителни Коментар за печат - Да се отпечатва на …

09/29/2013:

11:46 Ticket #1100 (BUG: Arithmetic overflow в среднопретеглена цена при изписване в ...) created by wqw
[https://www.unicontsoft.com/forum/viewtopic.php?t=703 Тема във …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.