Timeline


and

08/29/2014:

16:01 ChecklistCerts edited by wqw
(diff)
15:52 ChecklistCerts edited by wqw
(diff)
15:25 ChecklistCerts created by wqw
15:19 WikiStart edited by wqw
(diff)
13:51 Ticket #1155 (BUG: Критична грешка при уеднаквяване на дати в счетоводен док.) created by wqw
[21.8.2014 11:49:47] Stephan Yankov: Копирам документ, сменям датата и …

08/26/2014:

14:18 Ticket #1154 (BUG: Свързване с банкови плащания) created by cveti
При опит за свързване на КИПрод/ КИПок с банкови плащания, системата …

08/18/2014:

11:15 Ticket #1153 (Реимбурсмънт на цени с ДДС и валутни продажби) created by wqw
- Не модифицира BasicPrice/Price - Отделна колона Reimbursement за …

08/16/2014:

17:51 Ticket #1152 (Брой заготовки в печат на етикети) created by wqw
За да може да се ползва за печат върху лепенки на разрязан А4 лист.

08/07/2014:

11:46 Ticket #1041 (Нов реквизит в контрагенти - "Контрагент за фактуриране при продажба") closed by cveti
fixed
11:46 Ticket #1043 (Нови реквизити при печат на гаранционна карта) closed by cveti
fixed
11:46 Ticket #1056 (Доработки в Документи за покупка) closed by cveti
fixed
11:45 Ticket #1145 (Подобрения в бърз филтър на списъци) closed by cveti
fixed
11:44 Ticket #917 (Информация за свързани ФПрод в Касови документи) closed by cveti
fixed
11:44 Ticket #1055 (Доработки в справка Стоки без продажби) closed by cveti
fixed
11:40 Ticket #1010 (Разпределяне на отстъпка в документ за покупка) closed by deni
fixed
11:38 Ticket #1019 (Контрагенти и поделения) closed by deni
fixed
11:37 Ticket #1071 (Нови колони в документ за заявка) closed by deni
fixed
11:30 Ticket #1151 (BUG: Корекция на контрагент) created by igbr
Корекция на контрагент. При корекция на типа, чрез стрелките от …

08/01/2014:

09:34 ChecklistKiosk edited by igbr
(diff)
09:32 ChecklistKiosk edited by igbr
(diff)
09:31 ChecklistKiosk edited by igbr
(diff)
09:28 ChecklistKiosk edited by igbr
(diff)
09:27 ChecklistKiosk edited by igbr
(diff)
09:26 ChecklistKiosk edited by igbr
(diff)

07/31/2014:

15:36 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)
15:04 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)
14:52 ChecklistKiosk edited by igbr
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.