Timeline


and

11/08/2014:

18:23 ChecklistCerts edited by wqw
(diff)

11/07/2014:

16:25 Ticket #1170 (Да се генерира обща заявка към доставчик.) created by wqw
- да се добави сателитна таблица Предпочитан доставчик в продукти …

10/24/2014:

11:36 Ticket #1092 (BUG: Reset Password) closed by cveti
fixed
11:28 Ticket #772 (Издател документ в Документи за заявка) closed by cveti
fixed

10/23/2014:

15:42 Ticket #1150 (BUG: Copy/paste от Dreem в xls) closed by cveti
fixed
15:40 Ticket #1169 (Добавяне на колона в "Разчети по депозитни разписки") created by eli
В Справка "Разчети по депозитни разписки", шаблон "Движение на стоки" …
12:42 Ticket #1150 (BUG: Copy/paste от Dreem в xls) reopened by wqw
Това
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.