Timeline


and

12/23/2014:

11:06 Ticket #1174 (Прилагане на ценови листи в документи за заявка) created by cveti
Прилагането на ценова листа в заявка изисква да е фокусиран грида, за …

12/18/2014:

13:03 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)

12/17/2014:

12:22 Ticket #1173 (Грешно име на филтър за справка Дневни маршрути) created by cveti
Справки Дневни маршрути: В момента филтър формата е с име "Филтър - …
09:51 Ticket #1172 (Нов шаблон за печат на ФПрод и КИПрод) created by eli
Шаблонът да съдържа всички колони от шаблон SG12. Да се добави нова …

12/08/2014:

14:16 Ticket #1171 (Web Catalog: Итерация 4) created by wqw
1. _Layout.cshtml - [ok] link към CSS преди link към JS - [ok] …

11/29/2014:

18:53 Ticket #753 (Генерация на заявка към доставчик) closed by wqw
duplicate

11/28/2014:

10:16 Ticket #1147 (Web Catalog. Задачи за разработка (май 2014)) closed by ivoch
fixed

11/27/2014:

15:32 ChecklistKiosk edited by malin
(diff)
15:31 ChecklistKiosk edited by malin
(diff)
15:30 ChecklistKiosk edited by malin
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.