Timeline


and

01/14/2015:

12:21 Ticket #1176 (BUG: Валидиране на заявка) created by igbr
След валидиране на заявка от клиент или заявка към доставчик, …

01/12/2015:

14:34 Ticket #1175 (Web Catalog: Итерация 5) created by wqw
1. [ok] Динамично съдържание на колона СУПЕР СДЕЛКИ - на база на …

12/23/2014:

11:06 Ticket #1174 (Прилагане на ценови листи в документи за заявка) created by cveti
Прилагането на ценова листа в заявка изисква да е фокусиран грида, за …

12/18/2014:

13:03 ChecklistKiosk edited by wqw
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.