Timeline


and

02/27/2015:

16:54 Ticket #1174 (Прилагане на ценови листи в документи за заявка) closed by cveti
invalid

02/24/2015:

14:36 Ticket #1180 (Рестрикция за смяна на контрагент в свързани складови документи към ...) created by eli
Да не може да се променя контрагента в свързани складови документи към …

02/03/2015:

17:16 Ticket #1179 (BUG: Забележка за контрагент през POS) created by igbr
1. При въвеждане на забележка за контрагент през POS, то тя не влиза в …

01/29/2015:

10:23 Ticket #1178 (BUG: Нов контрагент през POS) closed by igbr
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.