Timeline


and

05/07/2015:

17:36 Ticket #806 (Рестрикция осчетоводяване БИ) closed by wqw
wontfix
16:42 Ticket #1186 (POS: Дата и фискални фактури) created by wqw
- при промяна на дата/час да пита 1. SQL Server / ntp.org 2. …
15:16 Ticket #1185 (Добавяне на вендор код на продукт в покупка) created by cveti
Да се добави колона Вендор код на продукт в документ за покупка.

05/05/2015:

18:20 Ticket #1128 (Web Catalog: Итерация 1-3) closed by wqw
fixed
12:04 ChecklistKiosk edited by malin
(diff)

04/23/2015:

11:25 Ticket #1184 (Добавяне на опция в Настройки за Ценова листа в ПСД) created by eli
В настройки да се добави опция за Ценова листа, която ако е …

04/17/2015:

14:46 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.