Timeline


and

10/30/2015:

18:41 Ticket #1188 (Автоматично ценообразуване по ценови листи) closed by wqw
fixed

10/29/2015:

13:10 Ticket #1226 (Печат на допълнителен текст в ГККл) created by cveti
Да се добави печат на Допълнителен текст в наименование на …

10/27/2015:

15:47 Ticket #1225 (BUG: Запазване на количества от заявка към доставчик) created by cveti
При приключване на Заявка към доставчик се запазват количествата …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.