Timeline


and

12/29/2015:

15:05 Ticket #1233 (Нови колони в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби) closed by cveti
fixed
15:04 Ticket #1233 (Нови колони в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби) created by cveti
Добавени са нови колони при избор на опция Визуализиране на доп. …
10:34 Ticket #1232 (Нови колони в справка Вземания и задължения по падежи) closed by cveti
fixed
10:31 Ticket #1232 (Нови колони в справка Вземания и задължения по падежи) created by cveti
Добавени са нови колони при тип на визуализация синтетична и …

12/21/2015:

15:26 Ticket #1231 (Отваряне на продажба от справка Проверка покупки/продажби) closed by cveti
fixed
15:25 Ticket #1231 (Отваряне на продажба от справка Проверка покупки/продажби) created by cveti
При избор на Списък с данни и десен бутон на мишката Редакция …

12/15/2015:

14:29 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)
14:29 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)

12/14/2015:

22:25 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)

12/10/2015:

11:43 Ticket #1229 (Копиране на продукт) closed by cveti
fixed
11:31 Ticket #1230 (Липсва предупреждение за дублиращи се ДДС/ Ид. No за нов контрагент) created by cveti
При създаване на нов Контрагент с дублиращи се ДДС/ Ид. No системата …

12/02/2015:

11:51 Ticket #1214 (Дилър при продажба през POS) closed by igbr
fixed
11:47 Ticket #1215 (Допълнителен текст на реда при продажба през POS) closed by igbr
fixed
11:44 Ticket #1227 (Обвързване на поделение с банкова сметка - опционално) closed by igbr
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.