Timeline


and

01/11/2016:

10:46 Ticket #1234 (Допълнителен текст в редове на документи) closed by cveti
fixed
10:46 Ticket #1234 (Допълнителен текст в редове на документи) created by cveti
Увеличен е размера на допълнителен текст в редовете на документите: - …

12/29/2015:

15:05 Ticket #1233 (Нови колони в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби) closed by cveti
fixed
15:04 Ticket #1233 (Нови колони в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби) created by cveti
Добавени са нови колони при избор на опция Визуализиране на доп. …
10:34 Ticket #1232 (Нови колони в справка Вземания и задължения по падежи) closed by cveti
fixed
10:31 Ticket #1232 (Нови колони в справка Вземания и задължения по падежи) created by cveti
Добавени са нови колони при тип на визуализация синтетична и …

12/21/2015:

15:26 Ticket #1231 (Отваряне на продажба от справка Проверка покупки/продажби) closed by cveti
fixed
15:25 Ticket #1231 (Отваряне на продажба от справка Проверка покупки/продажби) created by cveti
При избор на Списък с данни и десен бутон на мишката Редакция …

12/15/2015:

14:29 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)
14:29 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)

12/14/2015:

22:25 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.