Timeline


and

01/26/2016:

16:24 Ticket #1239 (В настройки за печат да се задава дали да се отпечатва това, което се ...) created by eli
В настройки за печат на документите - покупки, продажби и свързаните с …
13:55 Ticket #1238 (Добавяне на колона "Серийни номера" в справка Наличност на складове) created by eli
Да се добави колона "Серийни номера" в Търговска система||Наличност на …
10:37 Ticket #1237 (Дневник за продажбите) created by cveti
Във филтър формата да се добави поделение на потребител на продукта.
10:35 Ticket #1236 (Дневник за покупките) created by cveti
Във филтър формата да се добави поделение на потребител на продукта.

01/20/2016:

09:04 Ticket #1235 (Добавяне на "Поделение" на потребителя на продукта в справка "Вземания ...) created by eli
В справка "Вземания и задължения по падежи" да се добави „Поделение“ …

01/11/2016:

10:46 Ticket #1234 (Допълнителен текст в редове на документи) closed by cveti
fixed
10:46 Ticket #1234 (Допълнителен текст в редове на документи) created by cveti
Увеличен е размера на допълнителен текст в редовете на документите: - …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.